Stigma och TripleA

Missbruk och beroende är stigmatiserat både av individen själv och samhället i stort och utgör därmed ett hinder till vårdinsatser, att personer inte söker vård i tid samt preventiva insatser. eHälsa utgör här nya möjligheter och i en kandidatuppsats från Lunds Universitet belyser man mha djupintervjuer hur åtta användare av Previct Alcohol (TripleA) upplever det nya stödet och vad eHälsa kan innebära för stigmatisering. Här är några observationer från uppsatsen som vi tycker är intressant:

”En av intervjupersonerna behövde tidigare åka till socialtjänsten samt ta emot besök från de dagligen för att göra nykterhetskontroller för att få behålla vårdnaden om sina barn. Intervjupersonen berättar att när hen fick erbjudande och började med TripleA har vardagen blivit mycket enklare att få ihop och det har varit lättare att få till de övriga bitarna i livet som att träffa pro-sociala vänner och söka arbete och försöka få samla de pusselbitar som respondenten tidigare drack på genom självstigmatisering.”

”Synen på hur sjukdomen beter sig hos mig har förändrats och jag har fått en mycket större insikt i hur den ter sig och återfall händer inte längre plötsligt utan jag ser mönster. Jag kan se förhandlingarna med mig själv och börjar känna igen och kan själv sätta stopp för förloppet.”

”Jag ville verkligen inte åka iväg på en till behandling, jag hade redan varit på flera, både frivilliga och under LVM, och det kändes som ett stort misslyckande att återigen riskera att förlora dessa månader från det som jag byggt upp och var på väg att rasera. Med den här *pekar på telefonen på bordet* fick jag den motivation jag saknade att börja gå på möten igen, låta bli att dricka och någon som höll koll på mig lika bra som personalen på hemmen jag varit på. Jag tyckte det blev roligare, eller roligare är fel uttryck, mer meningsfullt att gå till terapeuten nu när det fanns något svart på vitt att prata om, han kunde ju se hur jag svarat på frågorna, hur jag svarat att jag mått och sovit under veckan och jag tyckte det var svårt innan att öppna upp mig för någon om hur jag mår utan den typen av öppning.”

Vi passar på att gratulera Jesseca Eriksson till socionomexamen och en fin och läsvärd uppsatts.

Läs hela uppsatsen här