Hjälp vid sug

Hjälp vid sug är en funktion som kan hjälpa patienten vid starkt sug efter alkohol eller spel. I telefonens TripleTask-app finns en knapp som heter ”Hjälp vid sug” där patienten får personliga tips från dig som vårdgivare på hur suget ska hanteras.

Förutom att ge distansstöd och påminna patienten om hur suget ska hanteras får du som vårdgivare unik information om när och hur ofta suget infinner sig hos patienten. Du får lättöverskådligt en överblick av suget i kalendervyn där det visas som en triangel med ett utropstecken i och du kan också se antal tryck i grafen för att mäta sug över tid, allt för att hjälpa dig individanpassa vården. Det finns även möjlighet att du som vårdgivare får en notifikation när patienten trycker på ”hjälp vid sug”-knappen.

Hjälp vid sug hittar du när du skapar eller redigerar en patient och du kan enkelt slå av eller på funktionen.

På sidan 8 i bruksanvisningen kan du läsa mer om hur du gör. Bruksanvisningen hittar du i Vårdportalen under fliken som ser ut som ett pappersark, längst upp i högra hörnet. Du kan också se en video på hur man kommer igång med denna funktion.