Hur kan man jobba med spelberoende i Previct?

På samma sätt som de med skadligt bruk av alkohol kan få stöd och motivation i sin vardag med Previct Alcohol kan man nu jobba med förstärkt vård och stöd vid spelproblematik med Previct Gambling.

Om du idag jobbar med systemet kommer du snabbt och enkelt kunna skapa individanpassade planer för individer med spelberoendeproblematik. Om inte så kommer du efter en kort introduktionsutbildning kunna börja använda systemet.

Du som ger vård och behandling kan i realtid följa dina patienter, se framsteg och även se när de är i behov av mer hjälp och stöd. Du som behandlare får mer kunskap och insikt i vad som händer dina patienter mellan besöken och möjlighet att ge stöd och motivation även när patienten befinner sig i sin hemmiljö.

Är du eller din verksamhet ännu inte redo för att börja ge stöd och behandling men är nyfiken på att lära dig mer eller är du i behov av stöd under den processen så har vi kontakter vi kan förmedla. Vi har även kontakter som idag jobbar med Previct och Skypevård.