Aktieinformation

 AKTIEINFORMATION

Kontigo Care AB är ett publikt aktiebolag listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT med ISIN-kod: SE0007075247. Kontigo Care upptogs till handel på Nasdaq First North den 23 juni 2015 och har Eminova FK AB som Certified Advisor.

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market kan vara mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

AktieägareAntal aktierAndel av kapital och röster (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension5 058 92221,93
Karlsson, Carl Mårten1 907 0708,27
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 367 0175,93
Nygaard, Dannevik932 0294,04
IBKR Financial Services AG, W8IMY580 0002,51
Andersson, Anders Niclas500 0002,17
Johansson, Karl-Arne350 0001,52
Thümer, Juha333 0001,44
Giraffen AB330 0001,43
Staaf, Anders320 0001,39
Övriga aktieägare11 393 49549,38
Totalt antal aktier23 071 533100

I tabellen framgår ägarförhållandena i Kontigo Care enligt Euroclear Sweden AB per den 31 december 2020.

Insynshandel

Till följd av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (”MAR”) uppdateras inte hemsidan med information om insynshandel fr o m 3 juli 2016. För aktuell information om transaktioner gjorda av personer i ledande ställning hänvisas till Finansinspektionens webbplats.

Transaktioner utförda innan 3 juli 2016. Läs mer

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är:
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

Telefon: 08-684 211 10
Fax: 08-684 211 29

E-post: adviser@eminova.se

Aktien

Här kan du följa aktiens utveckling:

Nasdaq

Avanza

Introduce

Nordnet

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning