Press

 PRESSMEDDELANDEN

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning

De senast publicerade pressmeddelandena från Cision. Läs alla pressmeddelanden

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

GOD TILLVÄXT I ANDRA KVARTALET 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

En extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 11 augusti 2020. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med de förslag som presenterades…

Kallelse till extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”eller ”Bolaget”), 556956–2795, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 augusti 2020, klockan 11:00 på Radisson Blue…

Kontigo Care bekräftar god tillväxt av nya licenser i andra kvartalet 2020

En god tillväxt i antal nya licenser utmärker det andra kvartalet 2020. 128 kommunavtal och totalt 480 licenser på den svenska marknaden.

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) måndagen den 29 juni 2020. Styrelsen har med stöd av…

Ytterligare kommuner tecknar avtal för digital prediktiv beroendevård

Previct sprids till fler svenska kommuner. Kontigo Care meddelar att ramavtal tecknats med tre kommuner i Sverige. Nu finns avtal med totalt 126 svenska kommuner.

Valberedningens förslag till val av styrelse i Kontigo Care

Inför årsstämman den 29 juni 2020 föreslår valberedningen för Kontigo Care AB omval av styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock samt Juha Thümer samt att Ulrika…

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

STARK START PÅ 2020

Kontigo Care publicerar årsredovisning 2019

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2019 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Kontigo Care flyttar fram årsstämman

Styrelsen i Kontigo Care har idag beslutat att flytta fram årsstämman till måndag 29 juni, 2020. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 25 maj,…

Kontigo Care AB tecknar samarbetsavtal i Nederländerna

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat affärsutvecklingsavtal med MedScaler B.V. för den nederländska marknaden.

Operationell uppdatering

VD gör en operationell uppdatering kring verksamheten och aspekter relaterat till den rådande Corona-krisen.

Ny forskning visar viss evidens för ökad nykterhet med Previct

Forskningspublikation visar viss evidens för ökad nykterhet även vid passiv användning av e-hälsosystemet Previct från Kontigo Care AB.

Fortsatt expansion av Previct inom svensk beroendevård

Ytterligare nya kommunavtal och tillväxt i aktiva licenser under februari. Nu finns avtal med totalt 123 svenska kommuner och antalet licenser uppgick vid utgången av…

Kontigo Care tecknar avtal med tre svenska kommuner – nu totalt 120 svenska kommuner

Tre svenska kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®.

Kontigo Care AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

FORTSATT STARK TILLVÄXT UNDER 2019

Kontigo Care tecknar avtal med två svenska kommuner

Två svenska kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®.

Kontigo Care tecknar avtal med större svensk kommun

En större svensk kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®.

Kontigo Care uppdatering december 2019

VD gör en operationell uppdatering av viktiga händelser under fjärde kvartalet 2019 och bekräftar prognosen om positivt rörelseresultat på EBITDA-nivå även i oktober och november…

Förändring i styrelsen för Kontigo Care AB (publ)

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

FORTSATT TILLVÄXT OCH BREAK-EVEN UNDER TREDJE KVARTALET 2019

eHälsoplattformen Previct nu i drift i Norge

I samarbete med vår norska samarbetspartner MDC e-care AS har eHälsoplattformen Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård tagits i drift i fem norska kommuner.

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 40…

Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Kontigo Cares årsstämma 2020 har nu utsetts

Kontigo Care inleder samarbete med Acceptus

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) inleder samarbete med konsultbolaget Acceptus AB för samarbete rörande införande av e-hälso-plattformen Previct till svensk regional och kommunal beroendevård. 

Kontigo Care uppdaterar finansiell kalender

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund  – nu avtal med 110 kommuner

En ny kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunens befolkningsmängd uppgår till ca 45…

Delårsrapport Januari - Juni 2019

FORTSATT STABIL TILLVÄXT UNDER ANDRA KVARTALET 2019 – PÅ VÄG MOT BREAK EVEN

Kontigo Care tecknar samarbetsavtal för Previct i Norge

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat avtal med MDC e-care AS avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Norge.

Kontigo Care’s utvecklingsprojekt Previct Drugs preliminärt kvalificerat för medel från EU’s utvecklingsfond Horizon 2020

Kontigo Care AB (publ) har preliminärt beviljats medel motsvarande ca 50 000 Euro ur EU’s utvecklingsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 1 för att investeras i…

Kontigo Care tecknar avtal med 3 nya kommunkunder

Tre nya kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Styrelseordförandes anförande vid bolagsstämman 27 maj

Anförande från styrelseordförande i Kontigo Care AB (publ) i dess helhet vid dagens bolagsstämma som bl a förutser break even innan årets slut och potentiella…

Kontigo Care tecknar avtal med ett av Sveriges största universitetssjukhus

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat ett avtal med ett av de tre största universitetssjukhusen i Sverige att introducera bolagets eHälsoplattform Previct för…

Kontigo Care visar integration till Cerner Millenium på Vitalis 2019

Under Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte för vården - visar Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) exempel på hur ehälsoplattformen Previct för beroendevård kan integreras…

Kontigo Care tecknar avtal med 4 nya kommunkunder

Fyra nya  kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Fortsatt stabil tillväxt under första kvartalet 2019

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”), 556956-2795, måndagen den 27 maj 2019 kl. 10:30 i Bolagets lokaler…

Kontigo Care tecknar avtal med fyra nya kommunkunder

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 89…

Kontigo Care förlänger och utökar avtal i Finland

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har förlängt och utökat befintligt avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct i Finland.

Anja Peters ny CFO på Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har anlitat Anja Peters för tjänsten som ny CFO för bolaget. Anja Peters tillträder rollen den 31 mars 2019…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 41…

Rättelse; Bokslutskommuniké 2018 Kontigo Care AB (publ)

Fördubblad omsättning under 2018. Korrekt komplett bokslutskommuniké bifogad.

Bokslutskommuniké 2018 Kontigo Care AB (publ)

Fördubblad omsättning under 2018

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 115…

Ulf Kindefält ny VD för Kontigo Care

Styrelsen för Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) har idag beslutat att utse Ulf Kindefält till ny VD för Kontigo Care AB. Ulf…

Kontigo Care etablerar ny digital biomarkör

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat av den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018 i…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 135…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 75…

Karin Almqvist Liwendahl ny CFO för Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har anlitat Karin Almqvist Liwendahl för tjänsten som ny CFO för bolaget. Karin Almqvist Liwendahl tillträder rollen den 12…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 70…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 55…

Kontigo Cares VD kommer att avgå

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) informerar om att Henrik Nordlindh kommer att avgå som VD för Kontigo Care.

Kontigo Cares utveckling fortsätter i rätt riktning

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 55…

Kontigo Care tecknar sitt första internationella avtal för Previct

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Finland.

Kontigo Care genomför kostnadsbesparingar

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 120…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) kommunicerar idag en affärs-uppdatering. Affärsuppdateringen sammanfattas:

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 45…

Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat från den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 95…

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 9,8 Mkr

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om…

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017; VD Henrik Nordlindh kommenterar: 

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® . Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct® Alcohol. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Resultaten från Växtzon-projektet offentliggörs

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller Bolaget) informerar idag om att rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner i mellan-Sverige testat Kontigo Cares eHälso-plattform…

Kontigo Care och Avonova Hälsa inleder samarbete

Kontigo Care lanserar eHälsoplattformen Previct®

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag lanseringen av Bolagets nya eHälsoplattform Previct®. Previct® är ett sammandrag av två viktiga faktorer för…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 80…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 60 000…

Kontigo Cares VD köper aktier i bolaget

Kontigo Care informerar om ledningsförändring

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Kontigo Cares IR-ansvarig och bolagsjurist, Annika Johansson, på egen begäran kommer att lämna…

Kontigo Care dubbel finalist i Nordic Startup Awards 2017

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har blivit utsett till finalist i kategorierna Best Social Impact Startup och Best Health/Lifestyle Tech Startup i Nordic Startup…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Tillsammans har de båda kommunerna en befolkningsmängd…

Kontigo Care tecknar avtal med fyra kommuner för leverans av TripleA

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care") avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 215 000…

Kontigo Care genomför riktad nyemission

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om riktad…

Kontigo Care avyttrar varumärkesrättigheterna för AceTrack

Kontigo Care har fattat ett strategiskt beslut att avyttra varumärkesrättigheterna för ketonmätaren AceTrack. Beslutet är fattat utifrån Kontigo Cares val att fokusera på att uppnå…