Press

 PRESSMEDDELANDEN

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning

De senast publicerade pressmeddelandena från Cision. Läs alla pressmeddelanden

Kontigo Care informerar om ändring av den finansiella kalendern

2017-04-19 06:30

Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget”) informerar idag om en ändring av Bolagets finansiella kalender, innebärande en tidigareläggning av de planerade rapportdagarna för Bolagets delårsrapporter under 2017. Ändringen föranleds av att Bolaget ytterligare önskar förbättra sin transparens till aktiemarknaden och Bolagets övriga intressenter, och den kortare tidslinjen möjliggörs av ett antal förbättrade rutiner för finansiell rapportering som införts sedan årsskiftet 2016/2017.

De nya rapporteringsdagarna för Bolagets delårsrapporter under 2017 är:

Delårsrapport januari-mars 2017                                   2017-05-15

Delårsrapport januari-juni 2017                                      2017-08-14

Delårsrapport januari-september 2017                          2017-11-06

Bolagets bokslutskommuniké för 2017 kommer vidare att publiceras 2018-02-05.