Styrelse och ledning

 STYRELSE

Ove Joanson, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 125 333
Teckningsoptioner: 50 000

Ove Joanson är en av Mediesveriges tungviktare. Efter många år som USA-korrespondent ledde han Sveriges Radio som VD och styrelseordförande. Han har varit Europachef för Schibsted och lanserat tidningskedjan 20 Minutes i en rad länder. På senare år har han varit engagerad i styrelsearbete, bl.a. som ordförande i AI-bolaget Aifloo AB, i Nobel Media och i The European Journalism Centre i Nederländerna.

Jan Fock, Vice styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 15 000
Teckningsoptioner: 50 000

Jan Fock är just avgången arbetande styrelseordförande för Länsförsäkringar AB, grundare och styrelsemedlem av Agria och under många år innehavare av ett antal andra kvalificerade styrelse- och operativa uppdrag i svenskt näringsliv.

Ulrika Giers

Styrelseledamot sedan 2020
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0
Teckningsoptioner: 50 000

Ulrika Giers har ett brinnande intresse för att hitta synergier och affärsmöjligheter mellan nya techbolag och etablerade privata och offentliga aktörer inom hälso- och sjukvården. Ulrikas erfarenhet omfamnar hela eko-systemet och hon har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar.

Pelle Hjortblad

Styrelseledamot sedan 2020
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0
Teckningsoptioner: 0

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag med internationell verksamhet med fokus på försäljning, marknadsföring och organisation. Pelle Hjortblad har bland annat varit VD på Projectplace, Paynova och Song Networks. Han är idag styrelsemedlem i Motion Display (First North), Trippus Event Solutions samt styrelseordförande i Comintelli (Spotlight) och Newton Nordic AB (Spotlight).

Mårten Karlsson

Styrelseledamot sedan 2020
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 1 907 070
Teckningsoptioner: 50 000

Mårten Karlsson har lång erfarenhet från finansbranschen och har arbetat knappt 20 år med finansiell analys på SEB Large Corporates & Financial Institutions. Han är nu verksam som privatinvesterare och entreprenör.

.

LEDNINGSGRUPP

Ulf Kindefält, VD, född 1960

Aktieinnehav: 21 000
Teckningsoptioner: 100 000
Personaloptioner: 250 000

Ulf Kindefält har lång erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling av medicinsk teknik och systemlösningar till svensk sjukvård. Ulf började som VD på Kontigo Care år 2019. Innan dess var han chef för affärsområdet Patient Care & Monitoring solutions på Philips Health Systems. Ulf har även haft internationellt ansvar inom samma affärsområde för distributörsförsäljningen i Skandinavien.

Anja Peters Ohlsson, CFO & IR-ansvarig, född 1970

Aktieinnehav: 5 000
Teckningsoptioner: 50 000

Anja har lång erfarenhet av strategiska och finansiella frågor i noterade bolag. Hon började som CFO på Kontigo Care år 2019. Innan dess arbetade hon på Allenex AB / CareDx International AB där hon var koncernens CFO under ett antal år. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor på Ernst & Young AB.
Anja har en Ekonomie Magisterexamen med inriktning på redovisning och finansiering från Uppsala universitet.

Maria Sjölund, Försäljningschef, född 1968

Aktieinnehav: 2 750
Teckningsoptioner: 25 000
Personaloptioner: 60 000

Maria Sjölund har lång erfarenhet av affärsutveckling, marknad och försäljning internationellt och nationellt inom B2B. Hon har tidigare arbetat på TCO Development där hon satt i ledningsgruppen och var ansvarig för att bygga upp internationell efterfrågan på hållbar IT med fokus på offentlig sektor i Tyskland. Sedan 2016 arbetar Maria på Kontigo Care, från 2019 som försäljningschef. Civilekonom med fil. mag. i Organisation och Ledarskap.

Andreas Zetterström, Mjukvaruchef, född 1978

Aktieinnehav: 740
Teckningsoptioner: 50 000
Personaloptioner: 60 000

Andreas Zetterström är data- och systemvetare med inriktning mot systemutveckling och dataanalys. Han har tidigare arbetat på Uppsala Monitoring Centre, på Sogeti Sverige AB, och som egen konsult. Sedan 2015 arbetar Andreas på Kontigo Care, där han ägnat sig åt systemutveckling, BI, AI och forskning, och från 2019 är han företagets mjukvaruchef.

Maria Winkvist, Produktchef, född 1976

Aktieinnehav: 80 000
Teckningsoptioner: 50 000
Personaloptioner: 60 000

Fil dr. Maria Winkvist har bred erfarenhet från forskning och utveckling inom Life Science och akademi. Maria har haft flertalet befattningar, såsom forskare, projektledare och applikationsansvarig, på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala. Maria har även drivit forskningssamarbeten mellan industri och akademi med många och komplexa gränsytor. Hon har arbetat på Kontigo Care sedan 2014.

Markku Hämäläinen, Forskningschef, född 1958

Aktieinnehav: 110 000
Teckningsoptioner: 50 000

Markku Hämäläinen är specialist i avancerad dataanalys (kemometriker) som efter en kemistexamen och avhandling i multivariat dataanalys arbetade över 20 år som seniorforskare på Biacore AB (idag GEHC). Han har varit drivande vid utveckling av ett flertal biosensorer för FoU av läkemedel. Han har genomfört många samarbetsprojekt med industri och universitet och publicerat över 40 vetenskapliga arbeten och patent. Markku har hållit hundratals föreläsningar vid konferenser och hos kunder i läkemedels- och biotechbranschen och har ett omfattande nätverk av forskningskontakter. Fil dr.

Annika Lindgren, Teknisk Chef, född 1959

Aktieinnehav: 10 000
Teckningsoptioner: 50 000
Personaloptioner: 60 000

Annika Lindgren har lång erfarenhet av produktutveckling och har i rollen som utvecklingschef/ projektledare bidragit till att sju produktplattformar har lanserats och etablerats på marknaden inom Life science. Hon har tidigare arbetat på Amersham Pharmacia Biotech AB, Gyros AB, Åmic AB, GE Healthcare och Sensidose AB, och började på Kontigo Care år 2016.

Anton Liljedahl Edman, Service och Supportchef, född 1992

Aktieinnehav: 0
Teckningsoptioner: 50 000
Personaloptioner: 25 000

Anton Liljedahl Edman har under hela sitt aktiva yrkesliv arbetat med olika typer av service och support. Han har haft befattningar med ledarroll och ansvar för bland annat utvecklande av existerande rutiner, säkerhet och utbildningar. Han började på Kontigo Care 2017 och har haft rollen som Service och Supportchef sedan 2020.

Marcus Söderquist, Affärsutvecklare, född 1972

Aktieinnehav: 0
Teckningsoptioner: 50 000
Personaloptioner: 60 000

Marcus Söderquist sin bakgrund som forskare inom molekylärbiologi och analytisk kemi. Under perioden 2007-2016 var han verksam som grundare och senior forskare med marknadsstödjande funktioner i Denator AB, Han började på Kontigo Care år 2016 som avdelningschef för service och support. Marcus har en doktorsexamen i farmakologi från Uppsala universitet.

Advisory Board – F&U

Bolaget använder sig av ett antal olika rådgivare och har format ett Advisory Board för forskning och utveckling, bestående av:

  • Peter Von Ehrenheim – Ordförande Biolin Scientific & Robustus Wear Components, styrelsemedlem i Meda m.fl.
  • Markku Hämäläinen – Ph.D i Kemometri. Tidigare Senior Forskare inom Kemometri på GE Healthcare BIO-Sciences AB.
  • Fred Nyberg – Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutiskt biovetenskap vid Uppsala Universitet.
  • Göran Lindsjö – rådgivare inom AI-strategiska frågor och Founding Fellow i AI Sweden
Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning