Kalendarium

Finansiell kalender

(Notera att datum för publicering av bolagets finansiella rapporter har uppdaterats, efter att delårsrapporten för Q2 2019 publicerats.)

Delårsrapport januari-juni 20192019-08-21
Delårsrapport januari-september 20192019-11-13
Bokslutskommuniké januari-december 20192020-02-07

Event

Inga planerade event
Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning