Press

 PRESSMEDDELANDEN

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning

De senast publicerade pressmeddelandena från Cision. Läs alla pressmeddelanden

Kontigo Care inleder samarbete med Acceptus

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) inleder samarbete med konsultbolaget Acceptus AB för samarbete rörande införande av e-hälso-plattformen Previct till svensk regional och kommunal beroendevård. 

Kontigo Care uppdaterar finansiell kalender

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund  – nu avtal med 110 kommuner

En ny kommun har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunens befolkningsmängd uppgår till ca 45…

Delårsrapport Januari - Juni 2019

FORTSATT STABIL TILLVÄXT UNDER ANDRA KVARTALET 2019 – PÅ VÄG MOT BREAK EVEN

Kontigo Care tecknar samarbetsavtal för Previct i Norge

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat avtal med MDC e-care AS avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Norge.

Kontigo Care’s utvecklingsprojekt Previct Drugs preliminärt kvalificerat för medel från EU’s utvecklingsfond Horizon 2020

Kontigo Care AB (publ) har preliminärt beviljats medel motsvarande ca 50 000 Euro ur EU’s utvecklingsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 1 för att investeras i…

Kontigo Care tecknar avtal med 3 nya kommunkunder

Tre nya kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Styrelseordförandes anförande vid bolagsstämman 27 maj

Anförande från styrelseordförande i Kontigo Care AB (publ) i dess helhet vid dagens bolagsstämma som bl a förutser break even innan årets slut och potentiella…

Kontigo Care tecknar avtal med ett av Sveriges största universitetssjukhus

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat ett avtal med ett av de tre största universitetssjukhusen i Sverige att introducera bolagets eHälsoplattform Previct för…

Kontigo Care visar integration till Cerner Millenium på Vitalis 2019

Under Vitalis – Nordens ledande eHälsomöte för vården - visar Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) exempel på hur ehälsoplattformen Previct för beroendevård kan integreras…

Kontigo Care tecknar avtal med 4 nya kommunkunder

Fyra nya  kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Fortsatt stabil tillväxt under första kvartalet 2019

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”), 556956-2795, måndagen den 27 maj 2019 kl. 10:30 i Bolagets lokaler…

Kontigo Care tecknar avtal med fyra nya kommunkunder

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 89…

Kontigo Care förlänger och utökar avtal i Finland

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har förlängt och utökat befintligt avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct i Finland.

Anja Peters ny CFO på Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har anlitat Anja Peters för tjänsten som ny CFO för bolaget. Anja Peters tillträder rollen den 31 mars 2019…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 41…

Rättelse; Bokslutskommuniké 2018 Kontigo Care AB (publ)

Fördubblad omsättning under 2018. Korrekt komplett bokslutskommuniké bifogad.

Bokslutskommuniké 2018 Kontigo Care AB (publ)

Fördubblad omsättning under 2018

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 115…

Ulf Kindefält ny VD för Kontigo Care

Styrelsen för Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) har idag beslutat att utse Ulf Kindefält till ny VD för Kontigo Care AB. Ulf…

Kontigo Care etablerar ny digital biomarkör

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat av den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018 i…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 135…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 75…

Karin Almqvist Liwendahl ny CFO för Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har anlitat Karin Almqvist Liwendahl för tjänsten som ny CFO för bolaget. Karin Almqvist Liwendahl tillträder rollen den 12…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 70…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 55…

Kontigo Cares VD kommer att avgå

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) informerar om att Henrik Nordlindh kommer att avgå som VD för Kontigo Care.

Kontigo Cares utveckling fortsätter i rätt riktning

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 55…

Kontigo Care tecknar sitt första internationella avtal för Previct

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Finland.

Kontigo Care genomför kostnadsbesparingar

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 120…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) kommunicerar idag en affärs-uppdatering. Affärsuppdateringen sammanfattas:

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 45…

Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat från den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 95…

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 9,8 Mkr

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om…

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017; VD Henrik Nordlindh kommenterar: 

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® . Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct® Alcohol. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Resultaten från Växtzon-projektet offentliggörs

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller Bolaget) informerar idag om att rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner i mellan-Sverige testat Kontigo Cares eHälso-plattform…

Kontigo Care och Avonova Hälsa inleder samarbete

Kontigo Care lanserar eHälsoplattformen Previct®

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag lanseringen av Bolagets nya eHälsoplattform Previct®. Previct® är ett sammandrag av två viktiga faktorer för…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 80…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 60 000…

Kontigo Cares VD köper aktier i bolaget

Kontigo Care informerar om ledningsförändring

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Kontigo Cares IR-ansvarig och bolagsjurist, Annika Johansson, på egen begäran kommer att lämna…

Kontigo Care dubbel finalist i Nordic Startup Awards 2017

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har blivit utsett till finalist i kategorierna Best Social Impact Startup och Best Health/Lifestyle Tech Startup i Nordic Startup…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Tillsammans har de båda kommunerna en befolkningsmängd…

Kontigo Care tecknar avtal med fyra kommuner för leverans av TripleA

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care") avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 215 000…

Kontigo Care genomför riktad nyemission

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om riktad…

Kontigo Care avyttrar varumärkesrättigheterna för AceTrack

Kontigo Care har fattat ett strategiskt beslut att avyttra varumärkesrättigheterna för ketonmätaren AceTrack. Beslutet är fattat utifrån Kontigo Cares val att fokusera på att uppnå…

Kontigo Care: Avtal med tre kommuner som tillsammans omfattar över 200 000 invånare

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. De tre kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 210 000…

Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner

Två kommuner, med sammanlagt cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.

Kontigo Care lanserar eHälso-lösningen TripleG för vård av spelberoende

Sedan Kontigo Care AB (publ) bildades 2013 har bolaget utvecklat en eHälso-plattform som med dess avancerade mjukvara möjliggör diagnos, individanpassad vård och prediktion vid beroendesjukdomar.…

Kontigo Care lanserar ny webbplats

Kontigo Care har lanserat en ny webbplats som är omarbetad med ny design och funktionalitet för att kunna kommunicera bolagets verksamhet, produkter och utveckling gentemot…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner, med en sammanlagd befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.

Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner för leverans av TripleA

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsolösning TripleA för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. Tillsammans har de båda…

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”), 556956-2795, måndagen den 29 maj 2017 kl. 10:30 på Uppsala Konsert…

Kontigo Care: Avtal med två nya kommunkunder - TripleA når nu ut till över 1 miljon invånare

Två kommuner, med sammanlagt cirka 29 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälso-system TripleA. Inberäknat dessa två kommuner har…

Kontigo Care: Två kommuner tecknar avtal avseende leverans av TripleA

Ytterligare två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA, och inledande ordrar har lagts av båda kunderna. De två kommunerna har…

Kontigo Care tecknar avtal med ytterligare två kommuner

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA – Kontigo Cares vårdsystem för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. De två…

Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2017

Kontigo Care tecknar avtal med ännu en kommun

Kontigo Care har tecknat avtal med ännu en kommun avseende leverans av TripleA. Den aktuella kommunen har en befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare.

Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner

Kontigo Care har tecknat avtal med ytterligare två kommuner avseende leverans av TripleA. Kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 16 000 invånare. 

Kontigo Care tecknar avtal med en av Sveriges största kommuner

Kontigo Care har tecknat avtal med ytterligare en kommun, som befolkningsmässigt med sina cirka 130 000 invånare utgör en av Sveriges största kommuner. Avtalet avser…

Kontigo Care finalist till Guldmobilen som Do-Gooder of the Year

Vid den årliga Mobilgalan delas priset Guldmobilen ut till de bästa produkterna, tjänsterna och innovationerna inom den svenska mobilbranschen. Kontigo Care har blivit finalistnominerad i…

Kontigo Care AB (publ) bokslutskommuniké 2016

Kontigo Care tecknar avtal med tre kommuner

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA - Kontigo Cares vårdsystem för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende.