Press

 PRESSMEDDELANDEN

De tio senast publicerade pressmeddelandena i verktyget Cision. Läs alla pressmeddelanden

[wp-rss-aggregator source=”1031″ limit=”10″]

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 135…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 75…

Karin Almqvist Liwendahl ny CFO för Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har anlitat Karin Almqvist Liwendahl för tjänsten som ny CFO för bolaget. Karin Almqvist Liwendahl tillträder rollen den 12…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 70…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 55…

Kontigo Cares VD kommer att avgå

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) informerar om att Henrik Nordlindh kommer att avgå som VD för Kontigo Care.

Kontigo Cares utveckling fortsätter i rätt riktning

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 55…

Kontigo Care tecknar sitt första internationella avtal för Previct

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Finland.

Kontigo Care genomför kostnadsbesparingar

Kontigo Care tecknar avtal med ny kommunkund

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 120…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) kommunicerar idag en affärs-uppdatering. Affärsuppdateringen sammanfattas:

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 45…

Kontigo Care etablerar digital biomarkör för behandling av alkoholberoende

Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat från den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 95…

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 9,8 Mkr

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om…

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017

Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017; VD Henrik Nordlindh kommenterar: 

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® . Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct® Alcohol. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Resultaten från Växtzon-projektet offentliggörs

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller Bolaget) informerar idag om att rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner i mellan-Sverige testat Kontigo Cares eHälso-plattform…

Kontigo Care och Avonova Hälsa inleder samarbete

Kontigo Care lanserar eHälsoplattformen Previct®

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag lanseringen av Bolagets nya eHälsoplattform Previct®. Previct® är ett sammandrag av två viktiga faktorer för…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 80…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 60 000…

Kontigo Cares VD köper aktier i bolaget

Kontigo Care informerar om ledningsförändring

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Kontigo Cares IR-ansvarig och bolagsjurist, Annika Johansson, på egen begäran kommer att lämna…

Kontigo Care dubbel finalist i Nordic Startup Awards 2017

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har blivit utsett till finalist i kategorierna Best Social Impact Startup och Best Health/Lifestyle Tech Startup i Nordic Startup…

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Tillsammans har de båda kommunerna en befolkningsmängd…

Kontigo Care tecknar avtal med fyra kommuner för leverans av TripleA

Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care") avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 215 000…

Kontigo Care genomför riktad nyemission

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om riktad…

Kontigo Care avyttrar varumärkesrättigheterna för AceTrack

Kontigo Care har fattat ett strategiskt beslut att avyttra varumärkesrättigheterna för ketonmätaren AceTrack. Beslutet är fattat utifrån Kontigo Cares val att fokusera på att uppnå…

Kontigo Care: Avtal med tre kommuner som tillsammans omfattar över 200 000 invånare

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. De tre kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 210 000…

Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner

Två kommuner, med sammanlagt cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.

Kontigo Care lanserar eHälso-lösningen TripleG för vård av spelberoende

Sedan Kontigo Care AB (publ) bildades 2013 har bolaget utvecklat en eHälso-plattform som med dess avancerade mjukvara möjliggör diagnos, individanpassad vård och prediktion vid beroendesjukdomar.…

Kontigo Care lanserar ny webbplats

Kontigo Care har lanserat en ny webbplats som är omarbetad med ny design och funktionalitet för att kunna kommunicera bolagets verksamhet, produkter och utveckling gentemot…

Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner, med en sammanlagd befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA.

Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner för leverans av TripleA

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsolösning TripleA för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. Tillsammans har de båda…

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”), 556956-2795, måndagen den 29 maj 2017 kl. 10:30 på Uppsala Konsert…

Kontigo Care: Avtal med två nya kommunkunder - TripleA når nu ut till över 1 miljon invånare

Två kommuner, med sammanlagt cirka 29 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälso-system TripleA. Inberäknat dessa två kommuner har…

Kontigo Care: Två kommuner tecknar avtal avseende leverans av TripleA

Ytterligare två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA, och inledande ordrar har lagts av båda kunderna. De två kommunerna har…

Kontigo Care tecknar avtal med ytterligare två kommuner

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA – Kontigo Cares vårdsystem för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. De två…

Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2017

Kontigo Care tecknar avtal med ännu en kommun

Kontigo Care har tecknat avtal med ännu en kommun avseende leverans av TripleA. Den aktuella kommunen har en befolkningsmängd om cirka 25 000 invånare.

Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner

Kontigo Care har tecknat avtal med ytterligare två kommuner avseende leverans av TripleA. Kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 16 000 invånare. 

Kontigo Care tecknar avtal med en av Sveriges största kommuner

Kontigo Care har tecknat avtal med ytterligare en kommun, som befolkningsmässigt med sina cirka 130 000 invånare utgör en av Sveriges största kommuner. Avtalet avser…

Kontigo Care finalist till Guldmobilen som Do-Gooder of the Year

Vid den årliga Mobilgalan delas priset Guldmobilen ut till de bästa produkterna, tjänsterna och innovationerna inom den svenska mobilbranschen. Kontigo Care har blivit finalistnominerad i…

Kontigo Care AB (publ) bokslutskommuniké 2016

Kontigo Care tecknar avtal med tre kommuner

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA - Kontigo Cares vårdsystem för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. 

Positiv utvärdering av TripleA i kommunal verksamhet

Under 2016 har Kontigo Cares vårdsystem TripleA använts av Uppsala Kommuns Socialförvaltning i ett pilotprojekt avseende utvärdering av ny teknik med fokus på ökad egenmakt…

Kontigo Care tecknar avtal med Stordala Vård och omsorg

Kontigo Care och Stordala Vård och omsorg har ingått avtal om leverans av Kontigo Cares vårdsystem TripleA för förstärkt vård av missbruk.

Kontigo Care AB: Uppdatering avseende Vinnova-finansierade forskningsprojektet

Patientrekryteringsfasen i Kontigo Cares pågående Vinnova-finansierade forskningsprojekt ”Klinisk verifiering och affärsutveckling av TripleA för diagnostik, vård och eftervård av alkoholberoende” har avslutats. Slutrapportering till Vinnova…

Kontigo Care AB: Kommentarer avseende den kommersiella utvecklingen

I samband med delårsrapport publicerad den 28 november 2016 framförde Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh att bolaget förde diskussioner med ett 60-tal potentiella kunder. Då…

Kontigo Care har genomfört tilldelning i optionsprogram

Enligt beslut från extra bolagsstämma i Kontigo Care den 16 december 2016 har nu tilldelning skett av 550 000 teckningsoptioner till VD, medlemmar i ledningsgrupp…

Organisationsförändring i Kontigo Care

Kontigo Cares operativa chef Juha Thümer avslutar sin anställning, men kvarstår som styrelseledamot och en av bolagets största aktieägare. 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kontigo Care AB

Kontigo Cares VD förvärvar aktier från huvudägaren

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh har förvärvat 150 000 aktier av bolagets huvudägare tillika styrelseledamot och grundare Daniel Benitez. 

Korrigerad rapport: Delårsrapport Q3 2016

Korrigering av nyckeltalet EBITDA i delårsrapporten för perioden juli-september 2016.

Jonas Saric ny CFO för Kontigo Care

Kontigo Care har rekryterat Jonas Saric till tjänsten som ny CFO för bolaget. Jonas Saric tillträder rollen den 9 januari 2017 och efterträder då Sara…

Kallelse till extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (”Bolaget”), org. nr 556956-2795, fredagen den 16 december 2016 kl. 15.00 i DEA:s lokaler, Dragarbrunnsgatan…

Kontigo Care tecknar avtal med Norrtälje kommun och levererar en första order

Kontigo Care AB har tecknat avtal med Norrtälje kommun för leverans av Kontigo Cares vårdsystem TripleA. I samband med avtalsskrivandet har Norrtälje kommun lagt en…

Projekt inom Växtzon inleds med Kontigo Care och fyra kommuner

Samverkansprojektet Växtzon startar nu projektet ”e-hälsa”. I projektet deltar Kontigo Care, fyra utvalda kommuner samt Uppsala Innovation Centre. Projektet pågår under cirka fem månader med…

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 8 Mkr

Styrelsen i Kontigo Care AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016 beslutat om en riktad nyemission av 2 131 840…

Kontigo Care har fått tilldelning i Tranås kommuns upphandling

Tranås kommun meddelar genom tilldelningsbeslut att man avser teckna avtal med Kontigo Care gällande leverans av produkten TripleA. 

Kontigo Care första utvalda bolag att öka tillväxten genom samverkansprojektet Växtzon

Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige arbetar tillsammans för att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå…

Nyemissionen i mHealth-bolaget Kontigo Care övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas till ca 2,3 Mkr

Kontigo Cares företrädesemission blev övertecknad och bolaget, som utvecklar medicintekniska produkter för behandling av alkoholism, välkomnar därmed ytterligare drygt 400 nya aktieägare.

Kontigo Care AB: Kommentarer avseende den kommersiella utvecklingen

Då flera aktieägare och utomstående branschaktörer uppmärksammat att användandet av Kontigo Cares behandlingssystem mot alkoholmissbruk (”TripleA”) ökar, finner ledningen för Kontigo Care att några kommentarer…

Förändrad ägarbild i Kontigo Care

Kontigo Cares avgående VD, Daniel Benitez, köper privat samtliga bolagets aktier från Benitez Holding, och två tredjedelar av Kontigo Care-aktierna från Deputy Holding.