Press

 PRESSMEDDELANDEN

Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning

De senast publicerade pressmeddelandena från Cision. Läs alla pressmeddelanden

Kontigo Cares årsredovisning samt fullständiga beslutsförslag tillgängliga

2017-05-08 10:00

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt fullständiga beslutsförslag inför årsstämma den 29 maj 2017 har idag publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.kontigocare.com .

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl 12.00 CET.