Styrelse och ledning

 STYRELSE

Ove Joanson, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 105 333

Ove Joanson är en av Mediesveriges tungviktare. Efter många år som USA-korrespondent ledde han Sveriges Radio som VD och styrelseordförande. Han har varit Europachef för Schibsted och lanserat tidningskedjan 20 Minutes i en rad länder. På senare år har han varit engagerad i styrelsearbete, bl.a. som ordförande i AI-bolaget Aifloo AB, i Nobel Media och i The European Journalism Centre i Nederländerna.

Jan Fock, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0

Jan Fock är just avgången arbetande styrelseordförande för Länsförsäkringar AB, grundare och styrelsemedlem av Agria och under många år innehavare av ett antal andra kvalificerade styrelse- och operativa uppdrag i svenskt näringsliv.

Alexander Benitez, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 33 644

Alexander Benitez har en gedigen erfarenhet från affärsutveckling, projektledning och digital marknadsföring från FMCG segmentet och driver till vardags en digital byrå med 18 anställda som jobbar med ”Digital First”-identiteter för interna såväl som externa produkter och projekt.

Juha Thümer, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2014
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 500 000

Juha Thümer har gedigen erfarenhet från projektledande tjänster och befattningar inom IT och systemutveckling. Han har även arbetat aktivt med interaktionsdesign för IT-relaterad verksamhet samt verkat i spelbranschen och varit delaktig i titlar som Wanted, Fast & Furious och Terminator Salvation. Juha har internationell erfarenhet som systemarkitekt för mobila betalningslösningar från uppdrag i Afrika och Asien.

Agneta Bergvall, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0

Agneta Bergvall har lång erfarenhet av Life Science-industrin i Uppsala. Hon har haft ett flertal ledande befattningar inom olika funktioner i bolagen. Den senaste befattningen var som CEO för Kemwell AB, som är kontraktstillverkare av läkemedel.

Michael Collaros, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0

Michael Collaros är serieentreprenör inom high-tech och bland annat medgrundare och f.d. VD för Aifloo AB. Michael har ett särskilt fokus på artificiell intelligens och han har ett gediget nätverk inom startups och AI såväl i Sverige som utomlands.

LEDNINGSGRUPP

Ulf Kindefält, VD, född 1960

Aktieinnehav: 6000

Ulf Kindefält har lång erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling av medicinsk teknik och systemlösningar till svensk sjukvård. Närmast kommer han från tjänsten som chef för affärsområdet Patient Care & Monitoring solutions på Philips Health Systems. Ulf har även haft internationellt ansvar inom samma affärsområde för distributörsförsäljningen i Skandinavien.

Anja Peters Ohlsson, CFO & IR-ansvarig, född 1970

Aktieinnehav: 0

Anja har lång erfarenhet av strategiska och finansiella frågor i noterade bolag. Hon kommer närmast från Allenex AB/ CareDx International AB där hon arbetat som koncernens CFO under ett antal år. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor på Ernst & Young AB.
Anja har en Ekonomie Magisterexamen med inriktning på redovisning och finansiering från Uppsala universitet.

Maria Sjölund, Försäljningschef, född 1968

Aktieinnehav: 0

Maria Sjölund har lång erfarenhet av affärsutveckling, marknad och försäljning internationellt och nationellt inom B2B. Hon har tidigare arbetat på TCO Development där hon satt i ledningsgruppen och var ansvarig för att bygga upp internationell efterfrågan på hållbar IT med fokus på offentlig sektor i Tyskland. Sedan 2016 arbetar Maria på Kontigo Care, från 2019 som försäljningschef. Civilekonom med fil. mag. i Organisation och Ledarskap.

Andreas Zetterström, Mjukvaruchef, född 1978

Aktieinnehav: 740

Andreas Zetterström är data- och systemvetare med inriktning mot systemutveckling och dataanalys. Han har tidigare arbetat på Uppsala Monitoring Centre, på Sogeti Sverige AB, och som egen konsult. Sedan 2015 arbetar Andreas på Kontigo Care, där han ägnat sig åt systemutveckling, BI, AI och forskning, och från 2019 är han företagets mjukvaruchef.

Maria Winkvist, Produktchef, född 1976

Aktieinnehav: 80 000

Fil dr. Maria Winkvist har bred erfarenhet från forskning och utveckling inom Life Science och akademi. Maria har haft flertalet befattningar, såsom forskare, projektledare och applikationsansvarig, på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala. Maria har även drivit forskningssamarbeten mellan industri och akademi med många och komplexa gränsytor.

Markku Hämäläinen, Forskningschef, född 1958

Aktieinnehav: 110 000

Markku Hämäläinen är specialist i avancerad dataanalys (kemometriker) som efter en kemistexamen och avhandling i multivariatdataanalys arbetade över 20 år som seniorforskare på Biacore AB (idag GEHC). Han har varit drivande vid utveckling av ett flertal biosensorer för FoU av läkemedel. Han har genomfört många samarbetsprojekt med industri och universitet och publicerat över 40 vetenskapliga arbeten och patent. Markku har hållit hundratals föreläsningar vid konferenser och hos kunder i läkemedels- och biotechbranschen och har ett omfattande nätverk av forskningskontakter. Fil dr.

Annika Lindgren, Teknisk Chef, född 1959

Aktieinnehav: 10 000

Annika Lindgren har lång erfarenhet av produktutveckling och har i rollen som utvecklingschef/ projektledare bidragit till att sju produktplattformar har lanserats och etablerats på marknaden inom Life science. Hon har tidigare arbetat på Amersham Pharmacia Biotech AB, Gyros AB, Åmic AB, GE Healthcare och Sensidose AB.

Marcus Söderquist, Service och Supportchef, född 1972

Aktieinnehav: 0

Marcus Söderquist har många års erfarenhet från både stora och små bolag inom Life Science. Han har haft befattningar som senior forskare med marknadsstödjande funktioner runt service, support och utbildning. Marcus har en doktorsexamen i farmakologi från Uppsala Universitet.

Advisory Board – F&U

Bolaget använder sig av ett antal olika rådgivare och har format ett Advisory Board för forskning och utveckling, bestående av:

  • Peter Von Ehrenheim – Ordförande Biolin Scientific & Robustus Wear Components, styrelsemedlem i Meda m.fl.
  • Markku Hämäläinen – Ph.D i Kemometri. Tidigare Senior Forskare inom Kemometri på GE Healthcare BIO-Sciences AB.
  • Fred Nyberg – Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutiskt biovetenskap vid Uppsala Universitet.
Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning