Styrelse och ledning

 

 STYRELSE OCH LEDNING

Styrelse

Ove Joanson, Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 105 333

Ove Joanson är en av Mediesveriges tungviktare. Efter många år som USA-korrespondent ledde han Sveriges Radio som VD och styrelseordförande. Han har varit Europachef för Schibsted och lanserat tidningskedjan 20 Minutes i en rad länder. På senare år har han varit engagerad i styrelsearbete, bl.a. som ordförande i AI-bolaget Aifloo AB, i Nobel Media och i The European Journalism Centre i Nederländerna

Jan Fock, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0

Jan Fock är just avgången arbetande styrelseordförande för Länsförsäkringar AB, grundare och styrelsemedlem av Agria och under många år innehavare av ett antal andra kvalificerade styrelse- och operativa uppdrag i svenskt näringsliv.

Alexander Benitez, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2017
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 33 644

Alexander Benitez har en gedigen erfarenhet från affärsutveckling, projektledning och digital marknadsföring från FMCG segmentet och driver till vardags en digital byrå med 18 anställda som jobbar med ”Digital First” identiteter för interna såväl som externa produkter och projekt.

Juha Thümer, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2014
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 500 000

Juha Thümer har gedigen erfarenhet från projektledande tjänster och befattningar inom IT och systemutveckling. Han har även arbetat aktivt med interaktionsdesign för IT relaterad verksamhet samt verkat i spelbranschen och varit delaktig i titlar som Wanted, Fast & Furious och Terminator Salvation. Juha har internationell erfarenhet som systemarkitekt för mobila betalningslösningar från uppdrag i Afrika och Asien.

Agneta Bergvall, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2016
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0

Agneta Bergvall har lång erfarenhet av Life Science-industrin i Uppsala. Hon har haft ett flertal ledande befattningar inom olika funktioner i bolagen. Den senaste befattningen var som CEO för Kemwell AB, som är kontraktstillverkare av läkemedel.

Michael Collaros, Ordinarie ledamot

Styrelseledamot sedan 2018
Oberoende styrelseledamot
Aktieinnehav: 0

Michael Collaros är serieentreprenör inom high-tech och bland annat medgrundare och f.d. VD för Aifloo AB. Michael har ett särskilt fokus på artificiell intelligens och han har ett gediget nätverk inom startups och AI såväl i Sverige som utomlands

Ledningsgrupp

Henrik Nordlindh, VD, född 1972

Aktieinnehav: 350 000

Henrik Nordlindh har lång erfarenhet av affärsutveckling och har haft ledande befattningar i företag inriktade på hälsa och medicinteknik. Som vd för Select Wellness drev han företagets internationella expansion och lanserade ett flertal lösningar för beteendeförändring inom fysisk aktivitet. Närmast kommer han från en tjänst som vd för Ellman Produkter, ett företag inom den börsnoterade Lifco-koncernen. Magisterexamen i ekonomi.

Stefan Helander, Försäljningschef, född 1955

Aktieinnehav: 18 664

Stefan Helander har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap inom den internationella- och nationella försäkringsindustrin. Stefan ledde bl.a. Skandia Internationals- och Hannover Re ́s expansion i Östeuropa och Centraleuropa. Stefan har varit styrelseledamot i ett antal internationella och inhemska styrelser och ledningsgrupper. Närmast kommer Stefan från fastighetsbranschen där han drev eget fastighetsmäkleri och försäkringsförmedling. Civilekonom och fastighetsmäklarutbildning mm.

Fredrik Remaeus, Mjukvaruchef, född 1972

Aktieinnehav: 77 000

Fredrik Remaeus är datavetare med lång erfarenhet av produktutveckling inom regulatorisk miljö. Flertalet roller så som systemarkitekt, lead system designer, delprojektledare samt teknikansvarig på GE Healthcare Life Sciences (2003-2015).

Maria Winkvist, Produktchef, född 1976

Aktieinnehav: 80 000

Fil dr. Maria Winkvist har bred erfarenhet från forskning och utveckling inom Life Science och akademi. Maria har haft flertalet befattningar, såsom forskare, projektledare och applikationsansvarig, på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala. Maria har även drivit forskningssamarbeten mellan industri och akademi med många och komplexa gränsytor.

Markku Hämäläinen, Forskningschef, född 1958

Aktieinnehav: 110 000

Markku Hämäläinen är specialist i avancerad dataanalys (kemometriker) som efter en kemistexamen och avhandling i multivariatdataanalys arbetade över 20 år som seniorforskare på Biacore AB (idag GEHC). Han har varit drivande vid utveckling av ett flertal biosensorer för FoU av läkemedel. Han har genomfört många samarbetsprojekt med industri och universitet och publicerat över 40 vetenskapliga arbeten och patent. Markku har hållit hundratals föreläsningar vid konferenser och hos kunder i läkemedels- och biotechbranschen och har ett omfattande nätverk av forskningskontakter. Fil dr.

Annika Lindgren, Teknisk Chef, född 1959

Aktieinnehav: 10 000

Annika Lindgren har lång erfarenhet av produktutveckling och har i rollen som utvecklingschef/ projektledare bidragit till att sju produktplattformar har lanserats och etablerats på marknaden inom Life science. Hon har tidigare arbetat på Amersham Pharmacia Biotech AB, Gyros AB, Åmic AB, GE Healthcare och Sensidose AB.

Karin Almqvist Liwendahl, CFO, född 1962

Aktieinnehav: 0

Karin Almqvist Liwendahl är civilekonom och har mångårig erfarenhet av finansiella frågor. Hon har tidigare haft seniora befattningar som CEO och CFO inom Telia och bland annat varit ansvarig för Investor Relations på Ericsson.

Marcus Söderquist, Service och Supportchef, född 1972

Aktieinnehav: 0

Marcus Söderquist har många års erfarenhet från både stora och små bolag inom Life Science. Han har haft befattningar som senior forskare med marknadsstödjande funktioner runt service, support och utbildning. Marcus har en doktorsexamen i farmakologi från Uppsala Universitet.

Advisory Board – F&U

Bolaget använder sig av ett antal olika rådgivare och har format ett Advisory Board för forskning och utveckling, bestående av:

  • Peter Von Ehrenheim – Ordförande Biolin Scientific & Robustus Wear Components, styrelsemedlem i Meda m.fl.
  • Markku Hämäläinen – Ph.D i Kemometri. Tidigare Senior Forskare inom Kemometri på GE Healthcare BIO-Sciences AB.
  • Fred Nyberg – Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutiskt biovetenskap vid Uppsala Universitet.
Aktieinformation
Bolagspresentationer
Bolagsstyrning
Finansiella rapporter och dokument
Investera i Kontigo Care
Kalendarium
Pressmeddelanden
Styrelse och ledning