Kontigo Care medverkar på Almedalsveckan

Även en bra idé behöver hjälp för att växa sig stor och resultera i något konkret användbart. Utöver professionella produktutvecklare och informationsexperter så är domänkunskap och användarkontakt ovärderlig. Kontigo Care berättar om det lyckade samarbetet med Akademiska Sjukhuset.

Läs mer här: Patienten som katalysator för bättre vård och ökad regional tillväxt

 

För att framgångsrikt kunna hjälpa människor med en beroendesjukdom så krävs det förutom bra behandlare, en bra behandlingsplan med uppföljning, stöd med rutiner i vardagen och möjligheten att agera snabbt på förändrat beteende. Bäst vore om det gick att förutse återfall innan dom skett. Kontigo Care berättar om hur AI gör detta möjligt.

Läs mer här: Artificiell intelligens i samhällstjänst