Kontigo Cares nya kundavtal

Hej,

Då många kunder har hört av sig och kommenterat problem med att hålla reda på uppsägningstidpunkter per TripleA-enhet och därigenom fått en extrakostnad för överskriden användningstid för TripleA har vi sett över avtalsmodellen för TripleA och anpassat den enligt önskemål. Den nya avtalsmodellen är ämnad bl.a. att minska administrationen för kunderna samt förenkla sambehandling av alkohol/spel/blandmissbruk. Alla behandlingsmoduler kommer ligga under en gemensam plattform – PREVICT – och man betalar en licenskostnad per klient som ansluts till Plattformen. När vi tar bort kostnaden för ”återställning” på 1 000 kr (vid byte av klient) underlättar det även att byta till annan klient om TripleA inte fungerar för den personen (Kontigo Care skickar ut ny utrustning och Ni skickar in den gamla). Med detta försvinner även problematiken med uppsägningstidpunkter.

Med möjligheten att enklare och billigare byta klienter etc. öppnas även möjligheter att använda TripleA eller TripleG (Spelmissbruk) på andra enheter inom kommunen, t.ex. föra över enheter till Barn & ungdom. Även underlättar det för Sambehandling av alkohol/spel/blandmissbruk.

 

Så här ser nya avtalsmodellen ut:

 • Fritt byte av utrustning (återställning) mellan klienter
 • Spelmodulen ingår
 • Pris: 3 450 sek/månad/licens
 • Licens på 12 månader
 • En läsplatta medföljer som lån för var femte enhet. Detta för att underlätta för behandlarna vid samtalstillfällena och uppmuntra till ett modernt användningssätt
 • Minimum 5 enheter
 • Ett gemensamt startdatum för alla licenser. Om ytterligare enheter läggs till under 12-månadersperioden kommer alla licenser att avslutas vid samma tidpunkt och nytt antal licenser bestäms inför nästa 12-månadersperiod.

 

Vi har även tagit fram en ”tillsvidare-modell” för de som vill prova Previct först:

 • 3 950 kr/månad /licens
 • TripleA (alkohol)
 • TripleG (spelmissbruk) ingår
 • Fritt utbyte av utrustning (återställning) mellan klienter
 • Bindning i 3-månadersintervall (1 månads uppsägning/enhet – ej vanligt förekommande då enheten kan sättas på en ny klient utan kostnad).
 • En läsplatta medföljer som lån för var femte enhet.
 • Ej någon begränsning i tid på testmodellen och enheterna kan överföras till 12-månaders licens när så önskas

 

 

Vi hoppas att ni finner de beskrivna förändringarna intressanta och fördelaktiga. Hör gärna av er till er kontaktperson hos Kontigo Care eller undertecknad med frågor eller funderingar.

//Stefan Helander
Försäljningschef Kontigo care AB
stefan.helander@kontigocare.com