Nu kan du skapa en KBT-dagbok

Nu kan du skapa en fråga där patienten själv får summera sin dag i fritext. Till exempel: ”Hur har din dag varit, Anna?”, ”Skriv tre positiva saker som hänt idag” eller ”beskriv tiden med dina barn den här veckan”. Några vårdgivare har också önskat använda KBT-dagboken i syfte att patient tillsammans med anhörig får skriva ner sina tankar.

I denna uppdatering har vi nu även gjort det möjligt att:

  • Tillåta fritext som svar på samtliga frågor du själv skapar.
  • Välja symboler som svarsalternativ på de frågor du ställer.
  • Skriva en kort text – som en instruktion eller uppmaning – när frågeformuläret eller rutinen öppnas i appen. Till exempel kan du som en daglig uppgift ha ”Ta en promenad”. När patienten öppnar uppgiften i appen har du skrivit in följande: Promenader är bra för dig. Du skingrar tankarna, får frisk luft och du brukar ofta må bättre efteråt.

 

På sidan 21 i bruksanvisningen kan du läsa mer om hur du gör. Bruksanvisningen hittar du i Vårdportalen under fliken som ser ut som ett pappersark, längst upp i högra hörnet. Du kan också se en video på hur man skapar ett frågeformulär här.