Ny layout för patientlista och skapa patient

Vi har uppdaterat patientlistan och skapa/redigera patient för att bättre passa ert arbetssätt och för att snabbare få en övergripande bild av hur patienterna mår.

I stället för en lång patientlista visar vi nu varje patient som en ruta där deras Nykterhetsindex blir centralt och en glad eller ledsen gubbe snabbt visar om det går bra eller dåligt för patienten. Precis som förut kan du här se trendpil, avsaknad av inskickad information och kalibrering. Har patienten både alkohol och spelproblematik visas både nykterhetsindex och spelindex, men det är det index som är lägst som det läggs störst vikt vid.

Vi har också förenklat sidan där du skapar och redigerar en patient för att enklare och snabbare ska kunna skapa en vårdplan samt lättare göra justeringar.