Prediktion och prevention: två nycklar i framgångsrik beroendevård

Förra veckan lanserade vi Previct® vilket är det nya namnet på vår eHälsoplattform för beroendevård. Previct omfattar både Previct Alkohol (TripleA) och Previct Spel (TripleG) och i och med lanseringen har vi ytterligare förbättrat prediktionsmöjligheterna vilket möjliggör att återfall kan upptäckas tidigare, förstärkt möjligheten att motivera klienter på distans samt ett antal nya vårdverktyg för distansvård. Här listar vi några av nyheterna. Vill och dina kollegor få ytterligare utbildning, tveka inte att höra av er!