Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Pressreleaser

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Pressmeddelanden

Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2024

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelade idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 nu har utsetts

Läs mer

Kontigo Care – mer information från kliniska studier

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelar idag mer information om de två framgångsrika studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog- och läkemedelsberoende med hjälp av mobiltelefonkamera

Läs mer

Kontigo Care rapporterar positivt utfall från kliniska studier

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelade idag att dataanalysen har slutförts för de två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsberoende med hjälp av mobiltelefonkamera, med gott resultat

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) offentliggör utfall i riktad nyemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) beslutade den 6 november 2023 om en riktad kontant nyemission av aktier till en krets om sexton investerare (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 3 660 000 aktier tecknades och tilldelades i enlighet med bolagsstämmans beslut. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Läs mer

Kontigo Care och Ljung & Sjöberg inleder ett strategiskt samarbete inom alkohol och drogproblematik i näringslivet

Regulatoriskt pressmeddelande

Ett strategiskt samarbete inleds med Ljung & Sjöberg vars fokus är alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) har den 6 november 2023, med erforderlig majoritet, fattat beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag som presenterades i kallelsen till stämman.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

ANALYS AV DATA FÖR DE TVÅ DROGSTUDIERNA ÄR I SLUTFASEN OCH PUBLICERAS I Q4

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) måndagen den 6 november 2023, kl 11:00 på Radisson Blue Hotell, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30.

Läs mer

Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) föreslår en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 9,15 MSEK samt uppdatering av kalendarium

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en riktad kontant nyemission om högst 3 660 000 aktier till en krets om sexton investerare som innefattar Bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i Bolagets personal till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 6 november 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat.

Läs mer

Resultat från drogstudierna kommer att presenteras i november

Regulatoriskt pressmeddelande

Resultaten från dataanalysen för de två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsberoende med hjälp av mobiltelefonkamera beräknas kunna presenteras i oktober och november.

Läs mer

Ulrika Giers ny VD i e-hälsoföretaget Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Kontigo Care AB har idag utsett Ulrika Giers till verkställande direktör i bolaget från och med den 1 oktober 2023. Ulrika Giers kommer närmast från en befattning som Sverigechef och Chief Commercial Officer i Cambio. Hon har en solid bakgrund som chef inom den medicinska branschen, bl a i Roche, Sanofi och Tieto. […]

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

BÅDA DROGSTUDIERNA GENOMFÖRDA

Läs mer

Båda drog-studierna framgångsrikt avslutade

Regulatoriskt pressmeddelande

De två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsmissbruk med mobiltelefonkamera avslutades i juli som planerat.

Läs mer

Finsk distributör avslutar distributörsamarbetet

Regulatoriskt pressmeddelande

Bolagets finska samarbetspartner A-Klinikka har valt att säga upp avtalet med Kontigo Care för distribution av eHälsoplattformen Previct till beroendevården i Finland.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 30 maj 2023. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

TVÅ DROGSTUDIER STARTADE

Läs mer

Kontigo Care publicerar årsredovisning 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2022 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) tisdagen den 30 maj 2023, kl 11:00 på Radisson Blue Hotell, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) startar ytterligare en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Region Uppsala om att genomföra en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering med start i mars 2023

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) startar klinisk studie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion i Nederländerna

Icke-regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Universitetssjukhuset i Leiden (LUMC) i Nederländerna om att genomföra en pilotstudie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion för att mätning av drogonykterhet.

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Fyll i formuläret så får du en påminnelse när vi skickar ut ett nytt pressmeddelande.