Ulf Kindefält – Kontigo Care

Investor Relations

Vd har ordet

Ulf Kindefält, VD Kontigo Care

Kontigo Care är inne i en mycket spännande expansiv fas – en resa som bara börjat. Välkommen att följa med. Just nu växer vi från kvartal till kvartal, samtidigt som vi investerar i fortsatt tillväxt. Under flera år har vi byggt en ny marknad för digital beroendevård med vår AI-drivna eHälsoplattform Previct, som ger en möjlighet att behandla beroende i vardagen. Idag når vi patienter i beroendevården i hälften av Sveriges kommuner samt genom regional specialistvård, privata behandlare och företagshälsan. Dessutom har vi just inlett vår resa ut i världen.

En skalbar idé för nya marknader

Redan idag är vi verksamma i över hälften av Sveriges kommuner, med närvaro i flera europeiska länder och många nya etableringar på väg. Previct är en SaaS-tjänst som nyttjar en licensmodell med återkommande intäkter, vilket ger en stabil tillväxt med hög bruttomarginal. Previct växer ständigt med fler kategorier av patienter, fler behandlare och en höjd nyttjandegrad. Detta sker parallellt med den geografiska spridningen. Just nu sker en fortsatt tillväxt i Finland som kommer följas av en vidare etablering i Nederländerna. Samtidigt är målsättningen att starta pilotprojekt i Tyskland under 2022. Vi har skapat en modell som gör vår plattform skalbar och som ger stora möjligheter till expansion på nya marknader utan större nyinvesteringar. Vi har med andra ord alla möjligheter att växa och närma oss vårt mål: att bekämpa beroende i hela världen.

Beroendevård genom innovativ AI

Vi är först på en ny marknad och stärker ständigt vår position genom följsam utveckling i kombination med innovativ forskning. Idag bedrivs forskning och utveckling för att addera fördjupad funktionalitet och nya monitoreringsfunktioner. Ständigt knyter vi till oss ny spetskompetens inom området artificiell intelligens och bearbetning av stora datamängder. Under 2021 introducerade vi de första AI-baserade prediktionerna för återfall, samtidigt som vi även utvecklade den första versionen av ögonanalysteknik för drognykterhetsmonitorering.

Teamet har också förstärkts med ytterligare resurser för sälj- och affärsutveckling utöver vårt förstärkta utvecklingsteam.

Engagemang, spetskunskap och driv karaktäriserar personalen på Kontigo Care, vilket ger oss fantastiska möjligheter för fortsatt stark tillväxt.

Välkommen att investera i Kontigo Care.

Ulf Kindefält, VD 

Några av de utmärkelser vi vunnit genom åren.

Horizon
Swedish eHealth Award
Smart Industry Awards
Swedish Mobile Awards
Nordic Startup Awards
Swedish Embedded Award
Bona Postulata