Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Vår aktie

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Aktieinformation

Kontigo Care AB är ett publikt aktiebolag listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT med ISIN-kod: SE0007075247. Kontigo Care upptogs till handel på Nasdaq First North den 23 juni 2015 och har Redeye AB som Certified Adviser.

Aktieinnehav

AktieägareAntal aktierAndel kapital & röster
Shape Q GmbH/ Caceis bank, Germany Branch2 950 00010,73 %
Jönsson, Bengt Johan Christer2 720 0009,90 %
Discover Capital GmbH / Squad Green Balance2 700 0009,82 %
Karlsson, Carl Mårten2 107 0707,67 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 818 7776,62 %
Avanza Pension1 535 6685,59 %
Grevelius, Fredrik800 0002,91 %
IBKR Financial Services AG, W8IMY570 0002,07 %
Albinsson, Patrik520 0001,89 %
Red one and Red two AB506 6661,84 %
Övriga aktieägare10 253 35240,95 %
Totalt antal aktier27 481 533100 %

I tabellen framgår ägarförhållandena i Kontigo Care enligt Euroclear Sweden AB per den 31 december 2023.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är:

Redeye AB

Telefon: 08-121 576 90

E-post: certifiedadviser @ redeye.se

Hemsida: www.redeye.se

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Kursutveckling på Nasdaq

Följ kursutvecklingen direkt på börsen: