Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Vår aktie

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Aktieinformation

Kontigo Care AB är ett publikt aktiebolag listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT med ISIN-kod: SE0007075247. Kontigo Care upptogs till handel på Nasdaq First North den 23 juni 2015 och har Redeye AB som Certified Adviser.

Aktieinnehav

AktieägareAntal aktierAndel kapital & röster
Jönsson, Bengt Johan Christer2 380 0009,99 %
Discover Capital GmbH / Squad Green Balance2 250 0009,45 %
Karlsson, Carl Mårten1 907 0708,01 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 758 2527,38 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 328 3215,58 %
Caceis bank, Germany branch, W8IMY1 000 0004,20 %
Grevelius, Fredrik891 0763,74 %
IBKR Financial Services AG, W8IMY650 0002,73 %
Andersson, Anders Niclas499 4902,10 %
Clearstream Banking S.A., W8IMY415 8551,75 %
Övriga aktieägare10 741 46945,09 %
Totalt antal aktier23 821 533100 %

I tabellen framgår ägarförhållandena i Kontigo Care enligt Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2023.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är:

Redeye AB

Telefon: 08-121 576 90

E-post: certifiedadviser @ redeye.se

Hemsida: www.redeye.se

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Kursutveckling på Nasdaq

Följ kursutvecklingen direkt på börsen: