De två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsmissbruk med mobiltelefonkamera avslutades i juli som planerat.

Studierna är färdigrekryterade och framgångsrikt genomförda. Dels vid universitetsjukhuset i Leiden i Nederländerna där tester med olika beroendeframkallande substanser från fyra olika drogtyper testats på en grupp friska frivilliga, dels i Region Uppsala där studien genomförts på frivilliga individer inom regionens sprututbytesprogram med fokus på handhavande.

Analys av resultat är påbörjade och de första resultat från studierna väntas i september.

Studierna är avgörande i utvecklingen av en ny applikation för monitorering av narkotika och läkemedelsmissbruk med mobiltelefonkamera. När Previct Drugs-systemet är färdigutvecklad ska den bäddas in i den befintliga eHälso-plattformen Previct, som sedan 2015 används inom vården av alkoholmissbruk.

Att båda studierna är färdigrekryterade är kommunicerat formellt till respektive lands myndighet och instanser i augusti.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.