I samarbete med vår norska samarbetspartner MDC e-care AS har eHälsoplattformen Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård tagits i drift i fem norska kommuner.

De fem utvalda kommunerna kommer driva pilotprojekt under ca tre månader vilket innebär att de första norska patienterna sedan 1 november har börjat nyttja Previct tillsammans med sina beroendeterapeuter inom den kommunala öppenvården.

Norge blir därmed Kontigo Care’s andra internationella marknad. Redan i slutet av 2018 startade ett pilotprojekt i Finland med den finska partnern A-klinikka OY.

”Vi är mycket glada för denna milstolpe i vår internationalisering. Efter pilotprojektet är vårt mål självfallet att med hjälp av Previct långsiktigt bidra till att förstärka även den norska beroendevården. Planen är att etablera distributörsamarbeten med våra partners i Norge och Finland under första halvåret 2020” säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care.

Projekten bidrar redan till bolagets intäkter 2019. Den sammanlagda marknadspotentialen i Norge och Finland är likvärdig med den svenska marknaden varför Bolaget på sikt ser fram mot en tydlig förstärkning av Bolagets intäkter under de kommande åren.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl 11:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 00, mail info@eminova.se

Vi är stolta över den uppmärksamhet vi erhåller!