Bolagets finska samarbetspartner A-Klinikka har valt att säga upp avtalet med Kontigo Care för distribution av eHälsoplattformen Previct till beroendevården i Finland.

Distributörsavtalet är uppsagt och kommer avslutas 31 december 2023 enligt avtalsvillkoren. A-Klinikka har utvärderat hela sin organisation och genomgår en rekonstruktion varmed man bl a beslutat att avsluta samarbetet med Kontigo Care. En planering av avvecklingen av samarbetet kommer starta direkt efter sommaren för att hantera befintliga slutkunder på bästa sätt.

Samtidigt kommer Kontigo Care utforska andra alternativ i Finland som fortsatt är en prioriterad marknad där goda utvecklingsmöjligheter finns i den nya struktur för regional sjukvård som etableras under året.

Avtalet har under 2022 inneburit intäkter på 1 800 000 SEK motsvarande ca 6% av nettoomsättningen under året. Intäkterna kommer fortlöpa för resterande del av 2023.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 juli 2023, kl 20:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.