Kontigo Cares avgående VD, Daniel Benitez, köper privat samtliga bolagets aktier från Benitez Holding, och två tredjedelar av Kontigo Care-aktierna från Deputy Holding.

Den kvarvarande tredjedelen om sammanlagt 253500 aktier i Kontigo Care hos Deputy Holding, köps av Deputy Holdings medgrundare Tobias Fröberg. 

Affären, som mäklats utanför börsen, ger Daniel Benitez ett privat ägande om 939000 aktier i Kontigo Care istället för, som tidigare, aktier via delägarskap i ovan nämnda bolag.

Då delägarna genom denna transaktion nu äger sina respektive innehav direkt, ändras uppgiften om Benitez antal innehavda aktier i registret.