Peter von Ehrenheim har beslutat sig för att utträda ur styrelsen för Kontigo Care AB från den 19 januari. 

Peter von Ehrenheim har meddelat att han av tidsskäl ej kan fullfölja sitt engagemang som styrelseledamot i bolaget. Peter von Ehrenheim kommer istället framgent att ingå i Kontigo Cares Advisory Board.

”Vi tackar Peter von Ehrenheim för hans engagemang och värdefulla bidrag till verksamheten under sin tid i styrelsen. Kontigo Care går nu in i en expansiv fas med verksamhetsutveckling och projekt som syftar till att etablera TripleA som ett självklart hjälpmedel inom beroendevården. Vi är därmed väldigt tacksamma att Peter även fortsättningsvis kommer bistå bolaget med sin kompetens i egenskap av rådgivare i bolagets Advisory Board”, säger Rune Löderup, styrelseordförande, Kontigo Care.

Enligt Kontigo Cares bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Efter Peter von Ehrenheims avgång består styrelsen av 4 styrelseledamöter.