Styrelseledamoten Alexander Benitez har idag begärt eget utträde ur styrelsen för Kontigo Care AB (publ) med dotterbolag. “Styrelsen vill tacka Alexander för gott samarbete under åren och önskar honom lycka till i framtiden”, säger styrelseordförande Ove Joanson. Efter Alexander Benitez utträde består styrelsen av styrelseordförande Ove Joanson, vice ordförande Jan Fock samt ledamöterna Agneta Bergvall, […]

Styrelseledamoten Alexander Benitez har idag begärt eget utträde ur styrelsen för Kontigo Care AB (publ) med dotterbolag.

“Styrelsen vill tacka Alexander för gott samarbete under åren och önskar honom lycka till i framtiden”, säger styrelseordförande Ove Joanson.

Efter Alexander Benitez utträde består styrelsen av styrelseordförande Ove Joanson, vice ordförande Jan Fock samt ledamöterna Agneta Bergvall, Juha Thümer och Michael Collaros.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl 16:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se