Kontigo Care, som arbetar med mobile healthcare har erhållit slutligt godkännande för notering vid Nasdaq First North. 

Styrelsen för Kontigo Care AB, org nr 556956-2795 (”Bolaget”) beslutade den 19 mars med bemyndigande från stämman att genomföra en företrädesemission om högst 1 760 000 aktier, motsvarande högst 16 720 000 kr före emissionskostnader. Intresset var stort och emissionen blev fulltecknad. Efter emissionen har Bolaget ca 750 aktieägare.

Handel i Bolagets aktie inleds på Nasdaq First North den 23 juni 2015.

Vid behov av ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av noteringen. Denna finns tillgänglig på Kontigo Cares hemsida www.kontigocare.com

I samband med nyemissionen har Eminova Fondkommission AB agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Eminova Fondkommission AB har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

För frågar rörande handel, aktier, depåer m.m. kontakta:

Eminova Fondkommission AB 
Tel: 08-684 211 00, Email: info@eminova.se, Fax: 08-684 211 29

För frågor gällande Kontigo Care kontakta: info@kontigocare.com