Med referens till pressmeddelande med titeln ”Kontigo Care säkerställer finansiering för fortsatt expansion”, publicerat den 24 april 2017, klockan 08:30 CET, önskar styrelsen i Kontigo Care lämna ett förtydligande: Långivare är Modelio Equity AB (publ), Gerhard Dal och Adexsi Holdings Limited. En periodränta utgår om 1,42 % per månad, och bolaget kan vid var tid […]

Med referens till pressmeddelande med titeln ”Kontigo Care säkerställer finansiering för fortsatt expansion”, publicerat den 24 april 2017, klockan 08:30 CET, önskar styrelsen i Kontigo Care lämna ett förtydligande: Långivare är Modelio Equity AB (publ), Gerhard Dal och Adexsi Holdings Limited. En periodränta utgår om 1,42 % per månad, och bolaget kan vid var tid välja att lösa lånet utan tillkommande kostnader.   

Styrelsen har bedömt att upptagandet av detta lån är det mest fördelaktiga av flera utvärderade alternativ i syfte att kunna säkerställa bolagets fortsatta expansion.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl 08.30 CET.