Den välkände AI-rådgivaren Göran Lindsjö blir en del av Kontigo Care’s scientific advisory board

Kontigo Care meddelar att Bolaget utökar scientific advisory board med den ledande AI-rådgivaren Göran Lindsjö. Göran Lindsjö är rådgivare inom strategiska AI-frågor och har många års erfarenhet som företagsledare och styrelseledamot i olika AI-företag. Han arbetar i Nordamerika, där han är bosatt, och i Europa. Göran utbildar ledningsgrupper i privat och offentlig sektor och är frekvent anlitad föreläsare på konferenser och universitet. Efter att bl a ha arbetat 10 år på Regeringskansliet med styrningsfrågor inom digitalisering och AI har Göran också en omfattande insikt i svensk välfärdssektor. Han är Founding Fellow i AI Sweden och initiativtagare till flera svenska AI-projekt. Göran var också ledande att starta det svenska AI-uppropet där 100 företag och många universitet stöttade i inledningen av pandemin.Senast var Göran Lindsjö en av de fem nominerade till att utses till året AI-svensk som delades ut 11 november 2020. https://www.aretsaisvensk.se/nominerade

”Jag ser av flera anledningar fram emot att få arbeta med Kontigo Care. Det är ett innovativt företag jag följt länge och som gör en viktig samhällsinsats. Man har redan kommit mycket långt med att använda t ex digitala biomarkörer och att tillämpa AI på den data som detta genererar. Jag tror att det finns en stor potential att fortsätta utveckla produkter och metoder för olika typer av beroendevård och att det på flera sätt positivt kan påverka vårdtagare, anhöriga, vårdgivare och samhället i stort. Självklart är beroendeproblematik inget unikt för Sverige och för mig som arbetar i flera länder är det extra intressant att se möjligheterna för Kontigo Care även utanför Sverige.” Säger Göran Lindsjö.

”Vi uppskattar att kunna ta del av Görans långa erfarenhet och betydande kompetens inom AI och digitalisering speciellt inom offentlig sektor. Detta är viktigt för Kontigo Care’s fortsatta utveckling och breddinförande i Sverige samt för den internationella expansionen” säger Ulf Kindefält VD i Kontigo Care.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se

Kontigo Care meddelar att Bolaget utökar scientific advisory board med den ledande AI-rådgivaren Göran Lindsjö. Göran Lindsjö är rådgivare inom strategiska AI-frågor och har många års erfarenhet som företagsledare och styrelseledamot i olika AI-företag. Han arbetar i Nordamerika, där han är bosatt, och i Europa. Göran utbildar ledningsgrupper i privat och offentlig sektor och är frekvent anlitad föreläsare på konferenser och universitet. Efter att bl a ha arbetat 10 år på Regeringskansliet med styrningsfrågor inom digitalisering och AI har Göran också en omfattande insikt i svensk välfärdssektor. Han är Founding Fellow i AI Sweden och initiativtagare till flera svenska AI-projekt. Göran var också ledande att starta det svenska AI-uppropet där 100 företag och många universitet stöttade i inledningen av pandemin.

Senast var Göran Lindsjö en av de fem nominerade till att utses till året AI-svensk som delades ut 11 november 2020. https://www.aretsaisvensk.se/nominerade

Göran Lindsjö

”Jag ser av flera anledningar fram emot att få arbeta med Kontigo Care. Det är ett innovativt företag jag följt länge och som gör en viktig samhällsinsats. Man har redan kommit mycket långt med att använda t ex digitala biomarkörer och att tillämpa AI på den data som detta genererar. Jag tror att det finns en stor potential att fortsätta utveckla produkter och metoder för olika typer av beroendevård och att det på flera sätt positivt kan påverka vårdtagare, anhöriga, vårdgivare och samhället i stort. Självklart är beroendeproblematik inget unikt för Sverige och för mig som arbetar i flera länder är det extra intressant att se möjligheterna för Kontigo Care även utanför Sverige.” Säger Göran Lindsjö.

”Vi uppskattar att kunna ta del av Görans långa erfarenhet och betydande kompetens inom AI och digitalisering speciellt inom offentlig sektor. Detta är viktigt för Kontigo Care’s fortsatta utveckling och breddinförande i Sverige samt för den internationella expansionen” säger Ulf Kindefält VD i Kontigo Care.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se