”Jag ser fram emot att tillsammans med högt kompetenta medarbetare få driva utvecklingen av Kontigo Care till att bli den ledande leverantören av mobila lösningar för beroendevård. De senaste åren har en stabil grund byggts genom innovativ produktutveckling och rekrytering av spetskompetens. Företaget går nu in i en mer kommersiell fas och jag bedömer marknadsförutsättningarna som mycket goda för betydande framgångar”, säger Henrik Nordlindh.

Henrik Nordlindh kommer närmast från en tjänst som VD på Ellman Produkter AB, ett företag som distribuerar medicintekniska och dentala produkter. Dessförinnan har Henrik haft ett flertal ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning.

”Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat Henrik Nordlindh till Kontigo Care. Efter drygt två år av fokus på produktutveckling och lansering av TripleA befinner sig Kontigo Care i en fas där fokus ligger på vidareutveckling, försäljningstillväxt och lönsamhet. Henriks erfarenhet av ledarskap, resultatorientering och bakgrund från svensk och internationell affärsutveckling kommer att leda Kontigo Care till de högt uppsatta målen och positionera bolagets produkter inom framtidens beroendevård”, säger Rune Löderup, styrelseordförande i Kontigo Care.

Daniel Benitez kommer fortsätta att ha en aktiv roll i Kontigo Care och kommer huvudsakligen att arbeta med affärsutveckling, media och ägarfrågor.