Bolagsstämman i Kontigo Care AB (publ) valde idag Ove Joanson till ny styrelseordförande. Samtidigt invaldes Jan Fock och Michael Collaros in i styrelsen. Ove Joanson är en av Mediesveriges tungviktare. Efter många år som USA-korrespondent ledde han Sveriges Radio som VD och styrelseordförande. Han har varit Europachef för Schibsted och lanserat tidningskedjan 20 Minutes i […]

Bolagsstämman i Kontigo Care AB (publ) valde idag Ove Joanson till ny styrelseordförande. Samtidigt invaldes Jan Fock och Michael Collaros in i styrelsen.

Ove Joanson är en av Mediesveriges tungviktare. Efter många år som USA-korrespondent ledde han Sveriges Radio som VD och styrelseordförande. Han har varit Europachef för Schibsted och lanserat tidningskedjan 20 Minutes i en rad länder. På senare år har han varit engagerad i styrelsearbete, bl.a. som ordförande i AI-bolaget Aifloo AB, i Nobel Media och i The European Journalism Centre i Nederländerna

Jan Fock är just avgången arbetande styrelseordförande för Länsförsäkringar AB, grundare och styrelsemedlem av Agria och under många år innehavare av ett antal andra kvalificerade styrelse- och operativa uppdrag i svenskt näringsliv.

Michael Collaros är serieentreprenör inom high-tech och bland annat medgrundare och f.d. VD för Aifloo AB. Michael har ett särskilt fokus på artificiell intelligens och han har ett gediget nätverk inom startups och AI såväl i Sverige som utomlands

Ove Joanson säger:

        Beroendebehandlingen behöver förnyelse. Digitaliseringen innebär stora möjligheter och Kontigo Care leder förändringen. Företagets lösningar bygger på artificiell intelligens. De används idag över hela landet och räddar dagligen patienter.

        Men fler patienter måste få möjlighet att bli fria från sina beroenden, behandlare ska kunna förutsäga återfall innan de inträffar och samhället ska ha möjlighet att använda sina resurser där de får bäst effekt.

        Kontigo Care har en spännande framtid, inte minst på den internationella marknaden.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ove Joanson, styrelseordförande, 070 590 3158 eller Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 018 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 018 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men anser att det alltjämt är av betydande vikt att via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Vi är stolta över den uppmärksamhet vi erhåller!