Kontigo Care har rekryterat Jonas Saric till tjänsten som ny CFO för bolaget. Jonas Saric tillträder rollen den 9 januari 2017 och efterträder då Sara Karlsson.

”Kontigo Care är ett bolag som står väl rustat i en bransch som genomgår ett paradigmskifte i och med den pågående digitaliseringen. I denna globalt omvälvande utveckling så skapas det för närvarande fantastiska möjligheter för Kontigo Cares produkter och fortsatta utveckling. Jag ser fram emot att få vara en del av det team som driver och förhoppningsvis realiserar den stora potential som finns i Kontigo Care”, säger Jonas Saric.

Jonas Saric är 44 år, civilekonom, och kommer närmast från tjänsten som
CFO och affärsområdeschef på AVTECH Sweden AB. Jonas har dessförinnan cirka 20 års erfarenhet från kvalificerat finans- och marknadsarbete i internationella verksamheter, bland annat inom flygindustrin, IT, samt industriell wholesale. Han har publikt även varit CFO för det First North Premier-listade bolaget Effnet Holding AB. 

”Jonas har en gedigen och bred erfarenhet inom många verksamhetsområden som kommer Kontigo Care väl till nytta. Genom rekryteringen av Jonas stärker vi organisationens kompetens inom finansiella frågor och Jonas kommer även att aktivt bidra till bolagets affärsutveckling”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh i en kommentar.