Användningen av det behandlingssystem mot alkoholberoende som sedan 2013 utvecklats av Kontigo Care har under 2016 ökat bland såväl kommuner som privata vårdgivare. Bolaget har återkommande intäkter från befintliga kunder. Styrelsen anser att flera kundsamarbeten är i tidig fas och kan komma att utvecklas i takt med ökande acceptans av TripleA.

Sedan januari har bolaget tecknat avtal med fyra svenska kommuner, och förhandlingar pågår med ytterligare ett flertal. Flera pågående förhandlingar har initierats efter rekommendationer från kommuner som redan börjat använda TripleA.

Även bland privata aktörer tilltar försäljningen. I dagsläget har Bolaget avtal med 15 privata vårdgivare, däribland de rikstäckande aktörerna Feelgood Företagshälsovård och Humana Individ och Familj.

Kontigo Cares nytillträdde VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Intäktsmässigt har resultatet såhär långt varit blygsamt, främst till följd av de långa ledtider och testperioder som hör samman med denna typ av ny produkt på marknaden. Vi konstaterar att Bolaget ur strategisk synvinkel har medvind, men vill i skenet av de frågor som under den senaste tiden ställts till oss förmedla vår bedömning att intäktsutvecklingen under ytterligare en tid sannolikt kommer att förbli måttfull.”

Bolaget avger inga prognoser avseende resultat eller omsättningsutveckling, och hänvisar i övrigt till den ordinarie rapporteringen.

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com