Det befintliga samarbetet med A-klinikka som distributör för eHälsotjänsten Previct på den finska marknaden utökas till ett samarbetsprojekt för etablering även på den tyska marknaden samt i Estland, Lettland och Litauen.

En avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för etablering av Previct i dessa för Bolaget nya marknaderna har tecknats med A-klinikka. Överenskommelsen innebär att tillsammans göra de regulatoriska anpassningarna som behövs i respektive marknad samt att göra de marknadsinsatser som krävs för en långsiktig etablering. Avtalet löper över 18 månader men kan förlängas och omvandlas till pilotprojekt eller distributörsamarbete. Avtalet omfattar inte någon ekonomisk uppgörelse.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

För mer information om A-klinikka, vänligen besök www.a-klinikka.fi/en

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 13 september 2021, kl. 11:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Om A-klinikka OY

A-klinikka är ett vårdföretag och den största privata leverantören av beroendevårdtjänster i Finland. A-klinikka erbjuder tjänster från webbaserad terapi till Finlands enda sjukhus för missbruksbehandling.