Avtalet som är det första i Nederländerna har tecknats med beroendevårdskliniken Ready for Change. Avtalet löper över 9 månader med ett värde på ca 600.000 SEK.

Pilotprojektet som blir det första i Nederländerna innebär att fem vårdenheter inom kliniken riktade mot olika målgrupper av klienter med alkoholberoende kommer involveras i projektet. Avsikten är att genomföra en studie för att dokumentera effektivitet och klinisk nytta för eHälsotjänsten Previct under 9 månader med start i oktober. Beroendevårdskliniken Ready for Change med ca 50 anställda psykiatriker, psykologer och behandlare som är baserade i Rotterdam är en del av ett större hälsovårdsnätverk – Zorg van de Zaak Network – med mer än 5300 anställda.

”Samarbetet med Ready for Change innebär ett genombrott och är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete att sprida Previct till nya marknader. Den digitala mognaden, innovationskraften i samhället, den progressiva synen på beroendevård samt ersättningssystem som stimulerar införandet av nya digitala hjälpmedel gör att Nederländerna sedan flera år varit en av de högst prioriterade internationella marknaderna. Ready for Change är en framträdande aktör inom nederländsk beroendevård och en optimal första samarbetspartner i landet” säger VD Ulf Kindefält.

Previct används idag som förstärkt digitalt stöd inom beroendevården i kommunernas socialtjänst och finns i ca 50% av Sveriges kommuner och i viss utsträckning inom specialistsjukvården. Även privata vårdgivare och företagshälsovård utnyttjar dagligen möjligheterna till effektiv vård och uppföljning av beroendeproblematik. Samarbete finns sedan tidigare i Finland och Norge. I september meddelade Bolaget att ett Letter of Intent tecknats med den finska samarbetspartnern A-Klinikka för att initialt skapa samarbete och pilotprojekt i Tyskland och senare även i Estland, Lettland och Litauen.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 oktober 2021, kl. 16:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB. Telnr 08-68421110, adviser@eminova.se