Kontigo Care tecknar distributöravtal med exklusivitet för den finska marknaden med tidigare samarbetspartnern A-klinikka OY

Samarbetet som inleddes i slutet av 2018 med ett pilotprojekt vilket genomfördes under våren 2019 och senare förlängdes tills vidare under 2019 och 2020, ersätts fr o m 1 oktober 2020 av ett tvåårigt distributörsavtal med exklusivitet i den finska marknaden.

Avtalet som är Bolagets första distributörsavtal omfattar försäljning och support av eHälsolösningen Previct till den finska marknaden för beroendevård, där A-klinikka sedan länge är en etablerad och betydande aktör.

Under första halvan av 2020 bedrevs vidareutveckling av systemplattformen för att möjliggöra distributörsamarbeten. Vidare realiserades möjligheten till att nyttja Previct på såväl telefoner med Android som IOS i början av sommaren 2020.

”Förutsättningarna för effektiv skalning i andra marknader är nu på plats tack vare dessa två viktiga milstolpar i utvecklingen av Previct. Den finska marknaden är en mycket intressant expansionsmöjlighet för oss” berättar Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care.

Den finska marknaden bedöms motsvara ca 50% av den svenska marknaden. Antalet licenser i den svenska marknaden är i nuläget ca 500. Kontigo Care AB är även representerade i Norge och har etablerat ett samarbetsprojekt för marknadsintroduktion i Nederländerna.

”Över tid förväntas volymen licenser i Finland successivt stiga för att med tiden ha möjlighet att nå samma relativa nivå som i Sverige och därmed generera betydande intäkter för Bolaget” påpekar Ulf Kindefält.

”Möjligheterna i Finland och de andra länderna och potentiellt andra ännu inte etablerade internationella samarbeten ges ett allt större fokus för vidare tillväxt” fortsätter Ulf.

”Etableringen av samarbetet med Kontigo Care breddar vårt utbud av vårdlösningar inom beroendevården för att möta förväntningar på distansvård i den finska marknaden. Vi ser fram mot att fördjupa vårt samarbete med Kontigo Care” kommenterar Kaarlo Simojoki, VD för A-klinikka OY.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020 kl 09:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se