Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har tecknat affärsutvecklingsavtal med MedScaler B.V. för den nederländska marknaden.

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget tecknat avtal med MedScaler B.V. med avseende att tillsammans introducera Kontigo Care’s eHälsoplattform Previct på den nederländska marknaden. MedScaler är ett väl etablerat bolag med fokus på att etablera och skala medtech och digitala eHealth-innovationer till olika utvalda marknader med Nederländerna som huvudmarknad. Samarbetet i Nederländerna etablerades redan 2018 där bolaget utförde en marknadsstudie å Kontigo Care’s räkning. Resultatet av denna visade på möjligheter till en god marknadspotential för eHälsoplattformen Previct. ’

En väl utvecklad vårdstruktur och med ersättningsmodeller som passar bolagets affärsmodell tillsammans med hög digital mognadsgrad och öppenhet för nya digitala innovation gör Nederländerna till en prioriterad marknad. Kontigo Care valde dock vid denna tidpunkt i slutet av 2018 att avvakta med vidare expansion utöver de samarbeten som sedan etablerats i Finland och Norge.

”Vi är glada över att nu inleda detta samarbete med MedScaler”, säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care.

”Avtalet är ett resultat av vårt fortsatta arbete med att etablera oss på den internationella marknaden. Tillsammans med MedScaler har vi stora förhoppningar om att tillsammans etablera oss som leverantör av ehälsolösningar för den nederländska beroendevården. Den pågående Corona-krisen gör att psykiatri- och beroendevården drabbats hårt i de flesta länder. Tillsammans med MedScaler ser vi att intresset i Nederländerna för eHälso-lösningar som Previct får en helt ny uppmärksamhet som en effekt av pågående pandemi, varför vi finner tidpunkten som väl vald för en satsning i denna marknad.” fortsätter Ulf Kindefält.

Samarbetsavtalet löper initialt över 12 månader och syftar till att etablera affärsavtal direkt mellan Kontigo Care och nederländska beroendekliniker.    

Previct marknadsförs idag i Sverige, Finland och Norge. Nederländerna blir fjärde land för Bolagets fortsatta expansion. Befolkningsmängden i Nederländerna på ca 17 miljoner gör att den potentiella marknaden ökas med 85%.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:              +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

För mer information om MedScaler besök www.medscaler.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020, kl. 17:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.