Patientrekryteringsfasen i Kontigo Cares pågående Vinnova-finansierade forskningsprojekt ”Klinisk verifiering och affärsutveckling av TripleA för diagnostik, vård och eftervård av alkoholberoende” har avslutats. Slutrapportering till Vinnova sker hösten 2017 och 12-månadersresultatet redovisas våren 2018 istället för i slutet av 2016 som planerades initialt.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården och syftar huvudsakligen till att erhålla klinisk verifiering att Kontigo Cares vårdsystem TripleA har de fördelar som Kontigo Care förutspår. De kliniska studierna sker i praktisk beroendevård under såväl vård som eftervård för att dokumentera effekterna av användandet av TripleA i beroendevården. Via utlysningen ”Innovationer för framtidens hälsa” delfinansieras projektet av Vinnova med 4,72 miljoner kronor. 

Tidsförskjutningen beror på att patientrekryteringen har tagit längre tid än vad som initialt uppskattades. Projektets styrgrupp uppfattar att svårigheten att rekrytera patienter till studien samt behålla patienter i kontrollgruppen, dvs den grupp patienter som inte får använda TripleA, beror på att TripleA även finns tillgänglig på marknaden. Patienter som blivit lottade till kontrollgruppen har fallit ur studien eller rekryteringsprocessen då de istället sökt sig till andra vårdgivare för att få aktiv behandling med TripleA. Rekryteringen av patienter till kontrollgruppen har nu avslutats och slutredovisning till Vinnova kommer att ske hösten 2017, medan 12-månadersresultatet presenteras våren 2018. 

”Vi är glada att vi nu har avslutat patientrekryteringsfasen och det var en oväntad effekt att TripleA snabbt blev så populär att patienter i detta fall istället sökt sig till vårdgivare där de blir garanterade TripleA i sin behandling. En stor mängd data har, och fortsätter, nu att samlas in och bearbetas. Studien är den första långtidsstudien i sitt slag där daglig monitorering av patientens nykterhet kontinuerligt följs av vårdgivaren. Redan idag har studien gjort det möjligt att ytterligare förstärka våra analysmodeller för prediktion av återfall. I november 2016 lanserades en ny version av TripleA som mottagits med mycket goda omdömen från våra kunder. Den nya versionen indikerar för vårdgivaren när risken för återfall ökat eller inträffar vilket möjliggör för tidiga och förebyggande insatser. Vi ser med förväntan fram emot den fortsatta datainsamlingsfasen och de resultat som den kommer att ligga till grund för”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh.