Valberedningen i Kontigo Care AB (publ) föreslår nyval av Michael Camitz som styrelseordförande och Alexander Benitez som styrelseledamot för Kontigo Care inför årsstämman 2017. Vidare föreslår valberedningen omval för ledamöterna Juha Thümer, Agneta Bergvall, Erik Weiman och Anders Wallin. Kontigo Cares styrelseordförande Rune Löderup samt styrelseledamoten, tillika Kontigo Cares grundare och största ägare, Daniel Benitez […]

Valberedningen i Kontigo Care AB (publ) föreslår nyval av Michael Camitz som styrelseordförande och Alexander Benitez som styrelseledamot för Kontigo Care inför årsstämman 2017. Vidare föreslår valberedningen omval för ledamöterna Juha Thümer, Agneta Bergvall, Erik Weiman och Anders Wallin. Kontigo Cares styrelseordförande Rune Löderup samt styrelseledamoten, tillika Kontigo Cares grundare och största ägare, Daniel Benitez har meddelat att de avböjer omval vid den kommande årsstämman.

”Jag har haft glädjen att verka i Kontigo Care på dess resa från det tidiga stadiet till det tillväxtbolag det är idag. Kontigo Care utvecklas väl och jag är övertygad om att bolaget går en ljus framtid till mötes. På grund av tidsbegränsning har jag tagit beslutet att avböja omval vid kommande årsstämma. Michael Camitz har varit ett viktigt stöd för bolaget sedan start, är väl insatt i verksamheten och har mitt starka förtroende att som ny styrelseordförande ta bolaget vidare. Jag kvarstår som långsiktig större ägare och kommer att fortsätta stödja Kontigo Care att möta sina åtaganden”, säger avgående styrelseordförande Rune Löderup i en kommentar. 

Daniel Benitez kommenterar: ”Jag är stolt över hur Kontigo Care har utvecklats och hur bolagets första produkt TripleA redan idag har hjälpt många människor till ett nyktert liv. Vi lever i en tid där ny teknik ger nya behandlingsmetoder på många områden och jag ser en spännande fortsättning för Kontigo Care då bolaget är i framkant när det gäller eHälsa för missbruksvård och i början av en mycket lovande marknadsutveckling. Jag har stor tilltro till bolaget och den föreslagna styrelsens framtida arbete. Jag kommer framledes att fokusera operativt på andra projekt, medan jag i egenskap som grundare och stor aktieägare i Kontigo Care noga kommer att följa och bistå till bolagets fortsatta utveckling.”

Michael Camitz har lång erfarenhet av marknadsarbete inom medicin och hälsa, bland annat i ledande befattningar inom Apoteket AB, och har under Kontigo Cares utvecklingsfas spelat en viktig roll som affärscoach i nära samarbete med bolagets grundare och ledning. Valberedningen ser att Camitz har en profil som passar väl för den utvecklingsfas bolaget nu befinner sig i.

Alexander Benitez har en gedigen erfarenhet från affärsutveckling, projektledning och digital marknadsföring från FMCG segmentet och driver till vardags en digital byrå med 18 anställda som jobbar med ”Digital First” identiteter för interna såväl som externa produkter och projekt. Valberedningen ser att Alexander Benitez erfarenheter ger ett värdefullt komplement till den kompetens i övrigt inom medicin, teknik och hälsa som bolagets styrelse och ledning besitter.

Valberedningens bedömning är att det samlade förslaget ger en styrelse med god erfarenhet av och inblick i bolagets nuvarande verksamhet parat med god förståelse för utvecklingen inom marknaden för eHälsa. 

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl 11.45 CET.