Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. De tre kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 210 000 invånare, varav över 100 000 invånare bor i en av kommunerna.

Kontigo Care har slutit avtal med ytterligare tre kommuner för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. En kommun har lagt inledande ordrar och de andra två förväntas lägga beställningar inom kort. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 42 kommuner vilka tillsammans omfattar cirka 1,3 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 40 000 av dessa alkoholister och därtill konsumerar ytterligare 130 000 personer alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa.

”Vi fortsätter vår expansion och ser fram mot att hjälpa ytterligare tre kommuner att digitalisera sin beroendevård. De tre kommunerna har vardera fler invånare än en genomsnittlig kommun och en av dem är bland Sveriges största kommuner. Nu påbörjar vi en process där vi utbildar och stöttar våra nya kunder för framgångsrik implementering av TripleA i verksamheterna”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh i en kommentar.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl 08.30 CET.