Två kommuner, med sammanlagt cirka 29 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälso-system TripleA. Inberäknat dessa två kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 32 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1 miljon invånare.

Kontigo Care har slutit avtal med ytterligare två kommunkunder för leverans av bolagets produkt TripleA för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. De aktuella kommunerna har tillsammans cirka 29 000 invånare, vilket enligt nationell statistik innebär att cirka 1 000 av dessa är alkoholister och nästan 3 000 konsumerar alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa. Den ena kommunen har lagt inledande ordrar och den andra kommunen förväntas lägga beställning inom kort. Inkluderat dessa två kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 32 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1 miljon invånare.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Att TripleA nu är tillgängligt för över 1 miljon personer är en viktig milstolpe för Kontigo Care. Varje dag hjälper vi vårdtagare att nå bestående nykterhet och vårdgivare att stärka sina behandlingsinsatser. Vi fortsätter nu vårt intensiva arbete med att digitalisera beroendevården.” 

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl 08.30 CET.