I en artikel publicerad av Dagens Nyheter framställs att Kontigo Care anklagas för patentintrång avseende sin produkt TripleA (”Kontigo Care anklagas för patentintrång”, DN.se den 23 november 2015). Med anledning av detta har styrelsen för Kontigo Care valt att redogöra för fakta som Kontigo Care rimligen borde ha fått möjlighet att presentera för journalisten före publicering.

Kontigo Care är ett medicintekniskt företag och i oktober 2015 släpptes bolagets första produkt TripleA, avsedd att användas inom vård för behandling av alkoholberoende. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt, registrerad hos Läkemedelsverket, och är enligt Kontigo Cares vetskap den enda för ändamålet godkända produkten på den svenska marknaden.

I artikeln framställs att Kontigo Care skulle begå patentintrång. Kontigo Care avvisar påståendet som ogrundat och anser att det ej föreligger något patentintrång och tillika ej heller någon stämningsansökan gällande patentintrång. Kontigo Cares ståndpunkt bygger på grundliga analyser av befintliga patent och dess skyddsomfång, genomförda av en välkänd patentbyrå i samband med utvecklingen av TripleA. I oktober 2015 anlitades ytterligare en oberoende patentexpert som bekräftar Kontigo Cares bestämda uppfattning att bolagets TripleA ej gör intrång på registrerade patent.

Kontigo Cares alkoholmätare, som utgör en del av den medicintekniska produkten TripleA, har utvecklats av Prevas AB i Uppsala.

”IPR undersökningar är en naturlig del av ett produktutvecklingsprojekt. I fallet Kontigo Care genomfördes den under sommaren 2014 med hjälp av en patentbyrå. Baserat på utfallet från denna undersökning har alkoholmätaren i TripleA utvecklats som en traditionell bränslecellsbaserad mätenhet med ett mekaniskt provtagningssystem i syfte att undvika patentintrång. Prevas har utvecklat produkten i enlighet med kraven för medicintekniska produkter i Europa (93/42 EEG) och ISO 13485:2012 för att möjliggöra CE-märkning enligt medicintekniska direktivet”, säger Kristoffer Andersson, konsultchef på Prevas AB, i en kommentar.

Avseende journalisten Birgitta Forsbergs personskildring av Kontigo Cares grundare, Daniel Benitez, anser Kontigo Care att det är en fråga av personlig art och är därmed inget som bolaget har för avsikt att uttala sig om.

Kontigo Care har sänt ett genmäle till Dagens Nyheter. Genmälet finns tillgängligt på: http://www.kontigocare.com/genmale-artikel-dn/

För korrekta uppgifter och övriga omständigheter, hänvisas till gängse marknadskommunikation och bolagsbeskrivning.