Kontigo Care har fattat ett strategiskt beslut att avyttra varumärkesrättigheterna för ketonmätaren AceTrack. Beslutet är fattat utifrån Kontigo Cares val att fokusera på att uppnå lönsamhet inom den beroendevård som drivs av bolagets primära målgrupper; kommuner, företagshälsovård, behandlingshem och privata vårdgivare. 

Kontigo Care har från och med hösten 2016 allokerat resurser till fortsatt utveckling och kommersialisering av bolagets eHälsoplattform, TripleA och TripleG och endast i mindre grad drivit ketonprojektet AceTrack. Efter noggrann analys har Kontigo Care nu valt att tills vidare inte fortsätta det påbörjade ketonprojektet. Istället erhåller Kontigo Care en ägarandel i bolaget Deversify AB, som kommer att utveckla och kommersialisera ketonprodukten. Kontigo Care säljer därmed varumärkesrättigheterna för AceTrack till Deversify AB mot en ägarandel om 2 % i Deversify AB vars bolagsvärde uppgår till cirka 12 MSEK. Inga kostnader belastas Kontigo Care i och med avyttringen.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Vi lägger stor energi på att bygga vår eHälsoplattform så det är positivt med ett nära samarbete med utvecklingsbolaget Deversify som möjliggör att både hårdvaruutveckling och affärsrisker kan hanteras på ett bra sätt. Produkter för matmissbruk och ätstörningar är fortfarande ett intressant område och vi ser på sikt att det är en av många eHälsotjänster som vi via vår plattform kan erbjuda våra kunder för prediktion av terapiföljsamhet och långsiktiga resultat. För närvarande fokuserar vi dock på att nå lönsamhet med befintliga produkter till våra primära målgrupper.”

”Det här är en viktig milstolpe för vårt unga bolag i ansträngningarna att både utveckla nydanande mHälsoprodukter och träffa avtal med innovativa bolag såsom Kontigo Care”, säger Anders Murman, VD för Deversify AB i en kommentar. ”Produkten AceTrack, som är en lösning för övervakning av metabolism i samband med ketogeniska dieter, vänder sig i första hand direkt till konsumenter, och inte kommuner och vårdbolag som är Kontigo Cares fokusmarknader just nu. Vi tar nu AceTrack vidare till andra partners och samarbeten för lansering i slutet av år 2017. Samtidigt är vi väldigt stolta över att få Kontigo Cares förtroende att vara deras sensorteknik- och hårdvaruleverantör framöver och tror på ett långsiktigt samarbete”, avslutar Anders Murman. 

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017 kl 08.45 CET.

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Deversify AB är ett svenskt produktutvecklingsbolag grundat 2016 vars mål är att på en internationell marknad vara den ledande partnern för diversifiering av andra företags produktportföljer inom mobil hälsa. Deversify identifierar, utvecklar och kommersialiserar smarta produkter, för individualiserad monitorering i hemmet och i sjukvården, genom licensavtal med befintliga marknadsaktörer. Ett mål är att den första produkten, ketosmätaren AceTrack, kommer att färdigställas för lansering till slutet av år 2017. Ytterligare produkter, såsom rökavvänjningsprodukten Smoketrack och EKG-plåstret Trackardio, är i prototyputveckling med avsikt att kunna marknadsintroduceras år 2018 respektive 2019.