Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har blivit utsett till finalist i kategorierna Best Social Impact Startup och Best Health/Lifestyle Tech Startup i Nordic Startup Awards 2017. 

Nordic Startup Awards arrangeras årligen sedan 2012, och lyfter fram och premierar företag på den nordiska startup-scenen. Tävlingarna genomförs nationellt och regionalt för att sedan avslutas med The Global Startup Awards som samlar ihop, utser och ger utmärkelser till de regionala tech- och webbföretagen som levererat nytta inom näringsliv och samhälle.  

Kontigo Care har blivit utsett till finalist i kategorierna Best Health/Lifestyle Tech Startup samt Best Social Impact Startup. 

Best Health/Lifestyle Tech Startup är det startup som under det senaste året har visat störst utveckling baserat på tillväxt, innovation och påverkan med en produkt eller tjänst som via teknik håller människor hälsosammare och/eller förbättrar förmågan att diagnostisera och behandla sjukdom.  

Best Social Impact Startup är det startup som under det senaste året har visat störst utveckling baserat på tillväxt, innovation och påverkan genom att utveckla och genomföra eller implementera lösningar på miljö-, sociala och/eller kulturella frågor i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

”Nordic Startup Awards är ett betydelsefullt arrangemang som synliggör och hyllar viktig innovation och vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda som finalister i – inte bara en – utan två kategorier”, säger Henrik Nordlindh, VD för Kontigo Care. ”Att Kontigo Care uppmärksammas i sammanhang där det talas om socialt hållbar utveckling och förbättrad förmåga att behandla sjukdomar bekräftar vikten av vårt arbete med att förstärka beroendevården”, avslutar Henrik Nordlindh. 

För mer information om Nordic Startup Awards, vänligen besök: http://nordicstartupawards.com  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.