Styrelsen i Kontigo Care har idag beslutat att flytta fram årsstämman till måndag 29 juni, 2020. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 25 maj, 2020.

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av Covid-19 har styrelsen i Kontigo Care idag beslutat att flytta årsstämman till måndag den 29 juni, 2020 kl 10.30. Skälet till beslutet att senarelägga årsstämman är att styrelsen bedömer att möjligheten att hålla en fysisk årsstämma därmed ökar.

Kontigo Care har uppdaterat kalendariet på bolagets hemsida. Övriga rapportperioder är oförändrade enligt följande:

Delårsrapport januari – mars 2020                                                                   2020-05-15

Delårsrapport januari – juni 2020                                                                      2020-08-21

Delårsrapport januari – september 2020                                                          2020-11-13

Bokslutskommuniké 2020                                                                                2021-02-05

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80.

Allmänna frågor: e-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com.

 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Informationen lämnades för publicering 17 april 2020 kl. 13:00

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.