Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige arbetar tillsammans för att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Kontigo Care är nu först ut att identifieras som ett av 30 företag med hög potential som ska få tillgodogöra sig de resurser som ställs till förfogande i projektet. 

Växtzon finansieras med 38 Mkr från EU:s strukturfond genom Tillväxtverket och pågår till 2018. Målet med projektet är bland annat att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Ytterligare 29 företag kommer att väljas ut och få tillgång till Växtzon-regionens kompetenser och styrkor med syfte att kraftigt öka företagets tillväxt. Lokalt i Uppsala län drivs Växtzon av företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre som har rankats som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling.

”Det är mycket glädjande att Uppsalaföretaget Kontigo Care är utvalt som ett av 30 företag med potential att uppnå en omsättning på 100 Mkr, vilket är det övergripande målet inom Växtzons acceleratorsatsning. Vi ser fram mot att tillsammans med övriga aktörer inom Växtzon bidra till att Kontigo Care får det lyft som krävs för att kraftigt öka tillväxten”, säger Michael Camitz på företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och projektledare inom Växtzon.

Under hösten 2016 kommer Växtzon bland annat att arrangera en testbädd där fyra kommuner i regionen kommer att få möjlighet att testa och mäta effekterna av en förstärkning av sin öppenvårdsbehandling för alkoholmissbrukare genom Kontigo Cares medicintekniska vårdsystem TripleA. Redan i dag används Kontigo Cares vårdsystem TripleA av fem kommuner och femton privata vårdgivare. Medverkan i Växtzon innebär förstärkta utsikter för Kontigo Care att sprida användningen av TripleA till fler kommuner och landsting. Resultatet av testbädden kommer att vara tillgängligt för övriga kommuner i landet.

”Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda till Växtzon då det visar på en stor tilltro för TripleA och Kontigo Cares potential. Vi är förväntansfulla över att medverka i de samarbeten som projektet öppnar för, och det nätverk och den kompetens som vi kommer att få ta del av innebär stora möjligheter för oss att öka bolagets tillväxt”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh, i en kommentar.

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com