Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) har beslutat om kostnadsbesparingar. Den beslutade kostnadsreduktionen är cirka 3 000 000 kr per år. Bolagets försäljnings- och marknadsarbete prioriteras. Kostnadssänkningen förväntas efter fackliga förhandlingar få genomslag under det första halvåret 2019. Ove Joanson, Kontigo Cares styrelseordförande, säger: –   Kostnadssänkningen kommer att innebära att vi använder […]

Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) har beslutat om kostnadsbesparingar.

Den beslutade kostnadsreduktionen är cirka 3 000 000 kr per år. Bolagets försäljnings- och marknadsarbete prioriteras. Kostnadssänkningen förväntas efter fackliga förhandlingar få genomslag under det första halvåret 2019.

Ove Joanson, Kontigo Cares styrelseordförande, säger:

   Kostnadssänkningen kommer att innebära att vi använder våra resurser på ett effektivare sätt. Det faktum att vi de senaste månaderna har sett en långsammare tillväxt betyder att vi både måste sänka våra kostnader och prioritera sälj- och marknadsarbetet.

   Styrelsens beslutade åtgärder stärker ytterligare sannolikheten för att vi, som tidigare kommunicerats, med befintliga medel kommer att uppnå lönsamhet.

För mer information, vänligen kontakta: Ove Joanson, Styrelseordförande, telefon: 46 (0)70 590 31 58

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)70 590 31 58, e-post: ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.