Tranås kommun meddelar genom tilldelningsbeslut att man avser teckna avtal med Kontigo Care gällande leverans av produkten TripleA. 

Upphandlingen avser ”Mobilt Drogtestsystem för Vuxenenheten” och omfattar leverans av upp till tio system. Vid fullt utnyttjande är avtalet värt drygt 1 MSEK under en avtalsperiod om tre år. Tranås kommun har option att förlänga avtalet ytterligare ett år. 

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”TripleA är ett vårdsystem som ger vårdgivaren nya möjligheter att ge effektiv och kvalitativ vård för alkoholberoende och vi är väldigt glada att Tranås kommuns socialtjänst väljer att fullt ut implementera TripleA i sin verksamhet. Vi ser goda tillväxtmöjligheter inom kommunsektorn och det är glädjande att våra investeringar i ökad marknadsnärvaro redan ger resultat.” 

I och med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr vilket innebär att avtal tidigast kan tecknas den 27 september 2016.