Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Kontigo Cares IR-ansvarig och bolagsjurist, Annika Johansson, på egen begäran kommer att lämna sin tjänst i Bolaget den 8:e september 2017. Bolagets CFO, Jonas Saric, tar över ansvaret för företagets IR-funktion.  

”På Bolagets vägnar vill jag rikta ett stort tack till Annika för hennes insatser som bland annat säkerställt att vi uppfyller de hårda juridiska krav som ställs på våra produkter avseende datalagring och integritetsfrågor. Annika har dessutom varit väsentlig för Bolagets investerarkontakter vilket innefattat listningen på Nasdaq First North och kapitalanskaffningar. Vi önskar Annika lycka till när hon nu övergår till egen konsultverksamhet”, säger Henrik Nordlindh, VD i Kontigo Care.

För mer information, vänligen kontakta: Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl 08.30 CET.