Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att planen för bolagets pilotstudie avseende bolagets nya produkt Previct® Drugs har fastställts. Produktutvecklingen har nu nått sitt slutskede och bolaget avser att starta pilotstudien i april med ett fåtal utvalda kunder som får en möjlighet att utvärdera produkten i verklig miljö.   Ulrika Giers, VD för Kontigo Care […]

Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att planen för bolagets pilotstudie avseende bolagets nya produkt Previct® Drugs har fastställts. Produktutvecklingen har nu nått sitt slutskede och bolaget avser att starta pilotstudien i april med ett fåtal utvalda kunder som får en möjlighet att utvärdera produkten i verklig miljö.  

Ulrika Giers, VD för Kontigo Care säger

Vi står inför en mycket spännande tid när vi nu ska rulla ut vår drogprodukt i verklig miljö. Vi har valt ut ett antal kunder, med varierande bakgrund och behov, som vi för ett mycket nära samarbete med under pilotstudien och får då chansen att utvärdera den första versionen av produkten.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.