Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att bolaget inleder ett samarbete med VIP Laro-mottagningen i Kävlinge kommun på uppdrag från Region Skåne, med fokus på samverkan kring behandling av opioid-beroende

Kontigo Care gläds åt att Laro i Kävlinge har valt Previct® Mind som ett stöd till patienter med opioid-beroende. Initialt omfattar samarbetet ett test av ett fåtal licenser under året, för att utvärdera hur Previct Mind används som stöd i behandlingen av patienter med opioid-beroende och psykisk ohälsa.

Ulrika Giers, VD på Kontigo Care säger:

”Vi är oerhört glada för samarbetet med VIP Laro i Kävlinge och deras ambition att hjälpa personer med opioid-beroende att hitta nya sätt att finna en drogfri tillvaro och återgå till en meningsfull tillvaro utan ett beroende.”

Marina Borglund, verksamhetschef VIP Laro AB säger:

”Vi ser med spänning fram mot hur Kontigo Care´s applikation Previct® Mind kan vara ett komplement till vår behandling av personer med opioid-beroende.”

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB